Sygnatura akt / sprawy: VI GU 274/18

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

23 lutego 2021 - MSiG nr 36/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 31.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze VI GU 274/18 na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku dłużnika YVETT Iwety Lipińskiej, (informacja ukryta), 80-170 Gdańsk, nr NIP 5832622447 , nr PESEL (informacja ukryta) , o ogłoszeniu upadłości, na mocy art. 13 ust. 1 i 2 ustawy pu postanowił oddalić wniosek Iwety Lipińskiej o...

24 grudnia 2019 - MSiG nr 248/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 grudnia 2019 r. o sygnaturze akt VI GU 274/18 w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużniczki Iwety Lipińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą YVETT Iweta Lipińska z siedzibą w Gdańsku zabezpieczył majątek dłużnika, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy...