Sygnatura akt / sprawy: VI GU 546/20 of

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

23 lutego 2021 - MSiG nr 36/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 25 stycznia 2021 r., o sygn. akt VI GU 546/20 of, na skutek wniosku złożonego 19 listopada 2020 r., ogłosił upadłość Tomasza Ferdyna, PESEL (informacja ukryta) , zam. w Bielsku-Białej (43-300), (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącą działalności...