Sygnatura akt / sprawy: VI GU 567/20 of

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

23 lutego 2021 - MSiG nr 36/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w dniu 4 stycznia 2021 roku, w sprawie o sygn. akt VI GU 567/20 of, postanawia: I. ogłosić upadłość Macieja Ficonia, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Brzuśniku 143 (34-382), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia...

1 października 2020 - MSiG nr 192/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 września 2020 r., w sprawie o sygn. akt VI GU 567/20 of, postanowił: I. ogłosić upadłość Kamila Najdula, numer PESEL (informacja ukryta) , NIP 5862162803 , zamieszkałego: 81- 350 Gdynia, (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli...