Sygnatura akt / sprawy: VI GUp 100/19 of/K

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

13 lutego 2020 - MSiG nr 30/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Reszka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 100/19 of/K, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 18.12.2019 r. lista wierzytelności. Zgodnie z art. 255 wzw z art. 491 2 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa...