Sygnatura akt / sprawy: VI GUp 115/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 5 pasujących ogłoszeń:

13 stycznia 2021 - MSiG nr 7/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Sławomira Ciunajtis, sygn. akt VI GUp 115/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i...

22 kwietnia 2020 - MSiG nr 78/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sławomira Ciunajtis, sygn. akt VI GUp 115/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać drugą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni...

3 lutego 2020 - MSiG nr 22/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sławomira Ciunajtis, sygn. akt VI GUp 115/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i...

23 grudnia 2019 - MSiG nr 247/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sławomira Ciunajtis, sygn. akt VI GUp 115/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze...

15 lipca 2019 - MSiG nr 135/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 r. o sygn. akt VI GU 101/19 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Alicji Diller zamieszkałej w Tczewie przy (informacja ukryta), nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty...

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.