Sygnatura akt / sprawy: VI GUp 13/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 10 pasujących ogłoszeń:

15 czerwca 2020 - MSiG nr 114/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu czwartej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Szewczykowskiej, sygnatura akt VI GUp 13/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia...

1 czerwca 2020 - MSiG nr 105/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zofii Bieszka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Łęczycach przy (informacja ukryta), toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 13/19/PM, została sporządzona w dniu 18 marca 2020 r. i złożona w dniu 19...

5 lutego 2020 - MSiG nr 24/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Szewczykowskiej, sygnatura akt VI GUp 13/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia...

17 października 2019 - MSiG nr 202/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Szewczykowskiej, sygn. akt VI GUp 13/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i...

17 października 2019 - MSiG nr 202/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Szewczykowskiej, sygn. akt VI GUp 13/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia...

28 sierpnia 2019 - MSiG nr 166/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Szewczykowskiej, sygnatura akt VI GUp 13/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 10, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w...

2 sierpnia 2019 - MSiG nr 149/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zawiadamia się, iż w toku postępowania upadłościowego Zofii Bieszka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Łeczycach przy (informacja ukryta), toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 13/19/PM, została sporządzona i złożona w dniu 28 maja 2019 r...

15 lutego 2019 - MSiG nr 33/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w dniu 25 stycznia 2019 r., w sprawie wniosku dłużniczki JOLANTY KUSTRA, sygn. akt VI GU 825/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika JOLANTY KUSTRA, nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , zam. przy (informacja ukryta) E/8, 80-180 Gdańsk, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. przy (informacja ukryta) E/8, 80-180...

8 lutego 2019 - MSiG nr 28/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika JOANNY KUSTRA, sygn. akt VI GU 825/18, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika JOANNY KUSTRA, nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. przy (informacja ukryta) E/8, 80-180 Gdańsk; 2. wezwać...

1 lutego 2019 - MSiG nr 23/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 694/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Zofii Bieszka, zamieszkałej w Łęczycach przy (informacja ukryta), nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli...