Sygnatura akt / sprawy: VI GUp 250/21 of

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 12 pasujących ogłoszeń:

10 października 2022 - MSiG nr 196/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Natalii Magi (PESEL (informacja ukryta) ) prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sygn. akt VI GUp 250/21 of, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż: a) udziału w wysokości 594/600 części przysługującego Natalii Madze oraz b) udziału w wysokości 6/600 części przysługującego Aleksandrowi Gilge w prawie własności...

22 września 2022 - MSiG nr 184/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Natalii Magi, PESEL (informacja ukryta) , w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 250/21 of, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci 3 udziałów o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł w spółce FEHU BB Sp. z o.o. (KRS...

25 sierpnia 2022 - MSiG nr 164/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Natalii Magi (PESEL (informacja ukryta) ), prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, pod sygn. akt VI GUp 250/21 of, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż: a) udziału w wysokości 594/600 części przysługującego Natalii Madze oraz b) udziału w wysokości 6/600 części przysługującego Aleksandrowi Gilge, w prawie własności...

16 sierpnia 2022 - MSiG nr 157/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Natalii Maga, PESEL (informacja ukryta) , w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 250/21 of, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci: - 3 udziałów o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł w spółce FEHU BB Sp. z o.o. (KRS...

19 lipca 2022 - MSiG nr 138/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Natalii Magi (PESEL (informacja ukryta) ) prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sygn. akt VI GUp 250/21 of, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż: a) udziału w wysokości 594/600 części przysługującego Natalii Madze oraz b) udziału w wysokości 6/600 części przysługującego Aleksandrowi Gilge w prawie własności...

27 czerwca 2022 - MSiG nr 122/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Natalii Magi (Maga) (PESEL (informacja ukryta) ) prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sygn. akt VI GUp 250/21 of, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż: - odrębnego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego na II piętrze, w budynku wielorodzinnym przy (informacja ukryta) w Bytomiu, dla którego Sąd Rejonowy w...

15 czerwca 2022 - MSiG nr 115/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Natalii Magi (PESEL (informacja ukryta) ), prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, pod sygn. akt VI GUp 250/21 of, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż: a) udziału w wysokości 594/600 części przysługującego Natalii Madze, oraz b) udziału w wysokości 6/600 części przysługującego Aleksandrowi Gilge, w prawie własności...

19 maja 2022 - MSiG nr 96/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Natalii Magi (PESEL (informacja ukryta) ) prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, pod sygn. akt VI GUp 250/21 of, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż odrębnego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na II piętrze w budynku wielorodzinnym przy (informacja ukryta) w Bytomiu, dla którego Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV...

19 kwietnia 2022 - MSiG nr 75/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Natalii Magi, PESEL (informacja ukryta) , prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 250/21 of, na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z treścią art. 491 2 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie nieruchomości zapisanej w Księdze Wieczystej nr...

21 marca 2022 - MSiG nr 55/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 lutego 2022 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GUp 250/21 of, postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Haliny Skolimowskiej wskazując, że w planie spłaty uczestniczy Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z kwotą 4.839,48 zł (cztery tysiące...

27 września 2021 - MSiG nr 187/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Natalii Maga, PESEL (informacja ukryta) , prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 250/21 of, na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z treścią art. 491 2 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie nieruchomości zapisanej w Księdze Wieczystej nr...

24 czerwca 2021 - MSiG nr 120/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 maja 2021 r., o sygn. akt VI GU 252/21 of, na skutek wniosku złożonego 21 maja 2021 r., ogłosił upadłość Natalii Magi, PESEL (informacja ukryta) , NIP 6262545726 , zamieszkałej w Bystrej (43-360), przy (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w...