Sygnatura akt / sprawy: VI GUp 38/18

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 11 pasujących ogłoszeń:

26 stycznia 2021 - MSiG nr 16/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Syndyk masy upadłości informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 30 października 2020 r. stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego SalesLift Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej nr 3B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469442 . Stosownie do art. 362 ustawy Prawo...

20 listopada 2020 - MSiG nr 227/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Syndyk masy upadłości informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 30 października 2020 r. stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego SalesLift Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej nr 3B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469442 . Stosownie do art. 362 ustawy Prawo...

20 sierpnia 2020 - MSiG nr 162/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Syndyk masy upadłości SalesLift Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej nr 3B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469442 , informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku został przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Każdy zainteresowany, zgodnie z art. 349 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe może...

3 grudnia 2019 - MSiG nr 233/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości SalesLift Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej nr 3B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469442 , zawiadamia o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, SalesLift S.A. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru...

10 lipca 2019 - MSiG nr 132/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jerzego Kaczmarskiego (sygn. akt VI GUp 38/18). Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ulicy Słowackiego 11a pok. 018, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść sprzeciw do Sędziego...

5 lutego 2019 - MSiG nr 25/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości SalesLift Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej nr 3B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469442 zawiadamia o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, SalesLift SA w upadłości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, wpisaną do...

18 grudnia 2018 - MSiG nr 244/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości informuje, że w dniu 28 listopada 2018 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłego SalesLift Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej nr 3B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469442 . Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 491 2 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, w...

9 listopada 2018 - MSiG nr 218/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Łukasza Zubczewskiego (nr PESEL (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygn. akt VI GUp 38/18 lik "of", zawiadamia, iż w dniu 1 października 2018 r. syndyk przedłożył I uzupełniającą listę wierzytelności oraz w dniu 11 października 2018 r. - II...

13 września 2018 - MSiG nr 178/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Łukasza Zubczewskiego (nr PESEL (informacja ukryta) ) osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 38/18 lik "of", zawiadamia, iż w dniu 3 września 2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI...

10 maja 2018 - MSiG nr 90/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 12 marca 2018 r., sygn. akt VI GU 21/18 "of", została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Łukasza Zubczewskiego, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: ulica Partyzantów 62/24, 43-300 Bielsko-Biała, w celu likwidacji majątku. Wzywa się...

5 kwietnia 2018 - MSiG nr 67/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 21 marca 2018 r.: 1. ogłoszono upadłość dłużnika SalesLift Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej nr 3B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469442 ; 2. wezwano wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty...

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.