Sygnatura akt / sprawy: VI GUp 466/21/PM

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

5 sierpnia 2022 - MSiG nr 151/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 lipca 2022 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GUp 466/21/PM, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2022 r. sprawy w postępowaniu upadłościowym Marcina Jankiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli...

19 października 2021 - MSiG nr 203/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 października 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 767/21, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Jankiewicza, numer PESEL (informacja ukryta) , numer NIP 5361615582 , zamieszkałego: 80-180 Gdańsk, (informacja ukryta) lok. 2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej...