Sygnatura akt / sprawy: VI GUp 56/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Justyny Kozłowskiej, PESEL (informacja ukryta) , zam.: 58-200 Dzierżoniów, Osiedle Błękitne 2B/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 56/20), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (Lp. 1-2, Zw 1-2), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 7 października 2020 r.,...

9 lipca 2020 - MSiG nr 132/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27 maja 2020 r., sygn. akt VI GU 34/20, ogłosił upadłość dłużniczki Justyny Kozłowskiej (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej: 58-200Dzierżoniów, Osiedle Błękitne 2B/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego SSR Jarosława Iwanka i...

3 kwietnia 2020 - MSiG nr 66/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Adama Witasa (Witas), PESEL (informacja ukryta) , prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 56/20, zawiadamia, iż została złożona I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie...

9 marca 2020 - MSiG nr 47/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Ewy Stam-Szulc, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdańsku przy (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , obejmującą likwidację majątku upadłego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego...

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach