Sygnatura akt / sprawy: VI Ns-Rej. KRS 8231/17/156

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

7 czerwca 2017 - MSiG nr 109/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego EKOPROFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Teosinie, KRS numer 439632, REGON 061458409 , NIP...