Sygnatura akt / sprawy: V GR 14/16

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

11 stycznia 2017 - MSiG nr 7/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20.12.2016 r., sygn. akt V GR 14/16, otworzył przyśpieszone postępowanie układowe w stosunku do POLONEA INWEST Sp. z o.o. w Stępienie, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawadę oraz nadzorcę sądowego w osobie Kancelarii Syndyków Sp. o.o. w...