Sygnatura akt / sprawy: V GRp 1/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 35 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

19 lutego 2020 - MSiG nr 34/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Przemysława Głąbowskiego postanawia umorzyć postępowanie. Od niniejszego postanowienia służy zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Radomiu w terminie dwóch tygodni od...

27 stycznia 2020 - MSiG nr 17/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 grudnia 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika CEDRUS Hurtownia Ogrodnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Brzeziu k. Sulechowa, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra...

14 stycznia 2020 - MSiG nr 8/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Odlewni "ELZAMECH" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w restrukturyzacji postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 roku zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika Odlewni "ELZAMECH" Spółki z ograniczoną...

18 grudnia 2019 - MSiG nr 244/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Postanowieniem z dnia 22 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/19, umorzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Wojciecha Butrym (PESEL (informacja ukryta) ) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. Auto Kompleks Wojciech Butrym z siedzibą w Legnicy, (informacja ukryta). Poucza się, iż zgodnie z art. 327 Prawa...

16 grudnia 2019 - MSiG nr 242/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29.11.2019 r. umorzono przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Grzegorza Kraus, PESEL (informacja ukryta) sygn. akt V GRp 1/19. Ponadto informuje, iż dla wierzycieli niezawiadomionych o terminie rozprawy przysługuje prawo do złożenia w terminie...

18 listopada 2019 - MSiG nr 222/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika CEDRUS Hurtownia Ogrodnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Brzeziu k. Sulechowa, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra (sygnatura akt V GRp 1/19), zawiadamia, że zatwierdził spis wierzytelności...

15 listopada 2019 - MSiG nr 221/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Odlewni "ELZAMECH" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w restrukturyzacji postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku stwierdził przyjęcie na zgromadzeniu wierzycieli dłużniczki Odlewni "Elzamech" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w...

15 listopada 2019 - MSiG nr 221/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Odlewni "ELZAMECH" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w restrukturyzacji postanowieniem z dnia 29 października 2019 roku: I. na podstawie art. 97 ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 ze zm., dalej Pr. Rest.)...

14 października 2019 - MSiG nr 199/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Mirosława Dobko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: "Usługi Rolnicze Mirosław Dobko", Dytmarów 46, 48-231 Lubrza (Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/19) w dniu 2.10.2019 roku nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności. W przyspieszonym postępowaniu...

26 września 2019 - MSiG nr 187/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Ireneusza Siwek, sygn. akt V GRp 1/19, informuje, że w dniu 25 lipca 2019 roku nadzorca sądowy złożył do akt sprawy spis...

11 września 2019 - MSiG nr 176/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Odlewni "ELZAMECH" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w restrukturyzacji został sporządzony i złożony w dniu 25 lipca 2019 r. spis wierzytelności oraz w dniu 25 lipca 2019 roku spis wierzytelności spornych. Ww. spisy wierzytelności są do wglądu dla...

22 sierpnia 2019 - MSiG nr 162/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Mirosława Dobko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: "Usługi Rolnicze Mirosław Dobko", Dytmarów 46, 48-231 Lubrza (sygn. akt V GRp 1/19), zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 2...

19 sierpnia 2019 - MSiG nr 159/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym Joanny Kozińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Kozińska Al-Car w Radomsku, sygn. akt V GRp 1/19, został sporządzony spis wierzytelności złożony w tutejszym Sądzie w...

19 sierpnia 2019 - MSiG nr 159/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 r. (sygn. akt V GRp 1/19) na podstawie art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego postanawia zatwierdzić układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 26.06.2019 r. na następujących warunkach: 1 GRUPA obejmująca wierzycieli o zasadniczym znaczeniu dla...

1 sierpnia 2019 - MSiG nr 148/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika CEDRUS Hurtownia Ogrodnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Brzeziu k. Sulechowa, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra (sygnatura akt V GRp 1/19), obwieszcza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w...

12 lipca 2019 - MSiG nr 134/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Grzegorza Kraus, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GRp 1/19, zniesiono termin zgromadzenia wierzycieli wyznaczony na dzień 5.07.2019 r., godzina 11 00 , sala nr 14, celem głosowania nad...

9 lipca 2019 - MSiG nr 131/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego CARBON-ŁĘG spółka z o.o. w Łęgu Kościelnym, KRS 0000508538 , sygn. akt V GRp 1/19, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2019 r. odmówiono zatwierdzenia układu. Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie, które...

9 lipca 2019 - MSiG nr 131/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego CARBON-ŁĘG spółka z o.o. w Łęgu Kościelnym, KRS 0000508538 , sygn. akt V GRp 1/19, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2019 r. sprostowano oczywistą omyłkę w postanowieniu sędziego komisarza z dnia 15 maja 2019 roku w...

5 czerwca 2019 - MSiG nr 108/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika CEDRUS Hurtownia Ogrodnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Brzeziu k. Sulechowa prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra (sygnatura akt V GRp 1/19), zawiadamia, że w dniu 1 marca 2019 r. nadzorca...

5 czerwca 2019 - MSiG nr 108/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika CEDRUS Hurtownia Ogrodnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Brzeziu k. Sulechowa, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra (sygnatura akt V GRp 1/19), obwieszcza o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w...