Sygnatura akt / sprawy: V GRp 3/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

27 lipca 2021 - MSiG nr 143/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż po otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika: Nano-Solar Sp. z o.o., KRS 0000347706 , sygn. akt V GRp 3/21, nadzorca sądowy złożył dnia 1.06.2021 r. spis wierzytelności. Nadzorca sądowy złożył również spis...

10 czerwca 2021 - MSiG nr 110/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Postanowieniem z dnia 19 marca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 3/21, Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Nano-Solar sp. z o.o., nr KRS 0000347706 . Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Karoliny Koszyczarek, a nadzorcę sądowego w osobie Marii Perlińskiej,...

7 maja 2021 - MSiG nr 87/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Andrzeja Paciuszkiewicza, PESEL (informacja ukryta) , prowadzącego działalność rolniczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Paciuszkiewicz Andrzej, zamieszkałego pod adresem: Rekowo 28, 09-226 Zawidz Kościelny, sygn. akt V GRp 3/21, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 roku...

16 kwietnia 2021 - MSiG nr 73/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Andrzeja Paciuszkiewicza - osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą w ramach indywidulanego gospodarstwa rolnego pod nazwą Gospodarstwo Rolne Paciuszkiewicz Andrzej, zamieszkałego pod adresem: Rekowo 28, 09-226 Zawidz Kościelny, sygn. akt V GRp 3/21, w dniu 22 marca 2021 roku nadzorca sądowy...