Sygnatura akt / sprawy: V GU 104/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 7 pasujących ogłoszeń:

31 października 2019 - MSiG nr 212/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 września 2019 r., sygnatura akt V GU 104/19 (obecnie V GUp 95/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Brzozowskiej, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ulicy Dąbrowskiego 5/7; PESEL (informacja ukryta) . Sąd wyznaczył...

28 sierpnia 2019 - MSiG nr 166/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2019 r., sygn. akt V GU 104/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Dawida Czerwińskiego, zamieszkałego w miejscowości Kłębanowice 1/7, 59-160 Radwanice, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację...

19 sierpnia 2019 - MSiG nr 159/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Marcina Kempińskiego o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: I. ogłosić upadłość Marcina Kempińskiego zamieszkałego w Grójcu przy (informacja ukryta), posługującego się numerem PESEL (informacja ukryta) , będącego...

3 czerwca 2019 - MSiG nr 106/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r., sygn. akt V GU 104/19, ogłosił upadłość Daniela Piotrowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego pod adresem: Sielec 45A, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza...

31 maja 2019 - MSiG nr 105/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 7 maja 2019 r., w sprawie V GU 104/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Janowskiego, zamieszkałego pod adresem: (informacja ukryta), 87-300 Brodnica, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie asesora...

1 kwietnia 2019 - MSiG nr 64/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 104/19, ogłosił upadłość dłużnika Danieli Borowiec, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej pod adresem: Dąbrowa 21, 27-225 Pawłów; określił, że Upadła Daniela Borowiec jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności...

14 marca 2019 - MSiG nr 52/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 104/19, została ogłoszona upadłość Władysława Patla, zam.: Sanok, PESEL: (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza został wyznaczony SSR Jerzy Młynarski, a...