Sygnatura akt / sprawy: V GU 34/20of

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

30 kwietnia 2020 - MSiG nr 84/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Małgorzaty Tuźnik o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Tuźnik, zamieszkałej w Bielisze (informacja ukryta), posługującej się numerem PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą...