Sygnatura akt / sprawy: V GU 371/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 5 pasujących ogłoszeń:

13 stycznia 2021 - MSiG nr 7/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 r., w sprawie o sygn. akt V GU 371/20, ogłosił upadłość dłużnika Anny Gardyńskiej, nr PESEL (informacja ukryta) , NIP 6571207542 , zamieszkałej w Kielcach, (informacja ukryta), 25-134 Kielce; określił, że upadła Anna Gardyńska jest...

11 stycznia 2021 - MSiG nr 5/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 6 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 371/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 2 czerwca 2020 r., ogłosił upadłość Adama Kudłatego, PESEL (informacja ukryta) , zam.: 38-223 Osiek Jasielski, (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

23 grudnia 2020 - MSiG nr 250/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 371/20 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłej Anny Kobylańskiej, zam. w Opolu (45-317), PESEL (informacja ukryta) , NIP 7541938170 , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

14 grudnia 2020 - MSiG nr 243/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3.11.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 371/20 "of" ogłosił upadłość dłużnika Pawła Piestrzyńskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres:...

11 września 2020 - MSiG nr 178/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GU 371/20 postanowił: 1. zwolnić dłużnika Inspektor BHP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Toruniu od kosztów sądowych; 2. ogłosić upadłość dłużnika Inspektor BHP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Toruniu, ul...

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.