Sygnatura akt / sprawy: V GU 67/17

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 8 pasujących ogłoszeń:

13 października 2017 - MSiG nr 199/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2017 roku, sygn. akt V GU 67/17, po rozpoznaniu w dniu 18.08.2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika TOMEX sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy...

12 października 2017 - MSiG nr 198/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 października 2017 r., sygn. akt V GU 67/17 "of" ogłosił upadłość Zbigniewa Rybak zamieszkałego w miejscowości Lubin (PESEL (informacja ukryta) ) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jego majątku. Ponadto Sąd postanowił: 1. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania...

3 października 2017 - MSiG nr 191/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowieniem z dnia 13 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 67/17, ogłosił upadłość: Jamic spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Lesznowoli (nr KRS 0000503031 ). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Krzysztofa Dobrowolskiego, a jego zastępcę SSR Wojciecha Karwata. Wyznaczono syndyka w osobie Waldemara Kowalskiego - wpisanego na...

12 września 2017 - MSiG nr 176/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sad Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie V GU 67/17 z wniosku Mariusza Więckowskiego o ogłoszenie upadłości zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Tomasza...

20 czerwca 2017 - MSiG nr 117/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt V GU 67/17, ogłoszono upadłość Mieczysława Salwińskiego, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 46-320 Praszka, (informacja ukryta). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra...

14 czerwca 2017 - MSiG nr 114/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Postanowieniem z dnia 9 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GU 67/17 z wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości Jamic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznowoli postanawia zabezpieczyć majątek dłużnika Jamic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznowoli poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie...

7 czerwca 2017 - MSiG nr 109/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 31.05.2017 r., sygn. akt V GU 67/17, ogłosił upadłość Jacka Żaglewskiego (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego w Płocku przy ulicy Jana Pawła II 33 m. 18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej i syndyka w osobie Anny...

29 maja 2017 - MSiG nr 102/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt V GU 67/17, ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Wrony, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: 25-108 Kielce, (informacja ukryta); określił, że upadła Agnieszka Wrona jest osobą fizyczną nieprowadzącą...