Sygnatura akt / sprawy: V GUp. 1/09

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

2 października 2009 - MSiG nr 193/2009 - PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Centrum Fotografii Cyfrowej Sp. z o.o. w Rzeszowie, sygn. akt V GUp. 1/09, informuje, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.) może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V...