Sygnatura akt / sprawy: V GUp "of" 123/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

2 grudnia 2019 - MSiG nr 232/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. (sygn. akt V GU "of" 181/19): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Smigel, zamieszkałego w m. Zdunowo 7, 12-200...

14 listopada 2019 - MSiG nr 220/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. (sygn. akt V GU "of" 181/19): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Smigiela, zamieszkałego w m. Zdunowo 7,...