Sygnatura akt / sprawy: V GUp 104/18 of

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 5 pasujących ogłoszeń:

28 lipca 2020 - MSiG nr 145/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Zarządzeniem z dnia 20 lipca 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Katarzyny Krajewskiej, PESEL nr (informacja ukryta), ogłasza o sporządzeniu ostatecznego planu podziału, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnosić zarzuty przeciwko planowi...

25 lutego 2019 - MSiG nr 39/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec Piotra Hołdy, pod sygn. akt V GUp 104/18 of, syndyk złożył do akt postępowania opis i oszacowanie wykonane przez biegłego rzeczoznawcę na dzień 17.02.2019 r. nieruchomości - lokalu mieszkalnego -...

21 stycznia 2019 - MSiG nr 14/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r. została ogłoszona upadłość Władysława Peraja, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL (informacja ukryta) , obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono...

3 grudnia 2018 - MSiG nr 233/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 104/18 of dotyczącej upadłości Piotra Hołdy, numer PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i...

23 lipca 2018 - MSiG nr 141/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

W dniu 13 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem, sygn. akt V GU 94/18 of, ogłosił upadłość Piotra Hołdy, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: 48-100 Głubczyce, (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie...