Sygnatura akt / sprawy: V GUp 108/18

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 22 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

21 października 2019 - MSiG nr 204/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka ostatecznego podziału w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Kazimierskiego, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Głogów 67-200, (informacja ukryta), prowadzonym pod sygn. akt V GUp 108/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać...

9 października 2019 - MSiG nr 196/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dariusza Jacka Szymańskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 108/18, syndyk w dniu 30.08.2019 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w...

5 września 2019 - MSiG nr 172/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 29 sierpnia 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Barbary Urbańskiej, PESEL nr (informacja ukryta), ogłasza o sporządzeniu listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy...

19 sierpnia 2019 - MSiG nr 159/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Kuś, zamieszkałego: Kopice 72/1, 49-200 Grodków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 108/18 of, zawiadamia, że dnia 2 sierpnia 2019 roku syndyk masy upadłości złożył uzupełnienie listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału...

2 lipca 2019 - MSiG nr 126/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dariusza Jacka Szymańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 108/18, syndyk w dniu 14.06.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego...

14 maja 2019 - MSiG nr 92/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Kazimierskiego, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Głogów 67-200, (informacja ukryta), prowadzonym pod sygn. akt V GUp 108/18, ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności przekazana przez syndyka Sędziemu Komisarzowi w dniu 9.04.2019 r., którą...

26 kwietnia 2019 - MSiG nr 82/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

W postępowaniu upadłościowym Dariusza Jacka Szymańskiego, zam.: Rogożewek 39E, 09-500 Gostynin, PESEL (informacja ukryta) , ukończony został opis i oszacowanie nieruchomości upadłego zlokalizowanych w miejscowości Rogożewek, gmina Gostynin, opisanych w Księgach Wieczystych PL1G/00037512/6, PL1G/00037513/3, PL1G/00021551/6 prowadzonych przez wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie...

29 marca 2019 - MSiG nr 63/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Dariusza Jacka Szymańskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 108/18, syndyk w dniu 8.03.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds...

22 marca 2019 - MSiG nr 58/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Miklas, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 108/18 "of", syndyk masy upadłości złożył dnia 27 lutego 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w...

18 marca 2019 - MSiG nr 54/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. w postępowaniu upadłościowym upadłego Aleksandry Józefowskiej, nr PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. V GUp 108/18), w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub...

31 stycznia 2019 - MSiG nr 22/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 stycznia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym Dariusza Jacka Szymańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 108/18, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 13 listopada...

25 stycznia 2019 - MSiG nr 18/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Kuś, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: Kopice 72/1 (49-200), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 108/18 of, zawiadamia, że przekazał Sędziemu komisarzowi sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę opis i oszacowanie, wchodzącego w skład masy upadłości: 1...

24 stycznia 2019 - MSiG nr 17/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogumiły Kowalskiej - sygn. akt V GUp 108/18 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności oraz uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od...

31 grudnia 2018 - MSiG nr 251/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6.12.2018 r., w sprawie o sygn. akt V GU 123/18, postanawia: 1. ogłosić upadłość Krzysztofa Kazimierskiego zamieszkałego w miejscowości Słodowa 24, 67-200 Głogów, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku; 2. wezwać wierzycieli...

23 listopada 2018 - MSiG nr 227/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Bernadety Sielskiej, zamieszkałej: Maćkowice, PESEL: (informacja ukryta) , sygn. akt GUp 108/18 Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności. Listę tą, może przeglądać każdy zainteresowany...

16 listopada 2018 - MSiG nr 222/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Kuś, zamieszkałego: Kopice 72/1, 49-200 Grodków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 108/18 of, zawiadamia, że dnia 9 listopada 2018 roku Syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego,...

6 listopada 2018 - MSiG nr 215/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Bernadety Sielskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 108/18, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, PESEL (informacja ukryta) , ogłasza o sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego opisu i oszacowania wchodzącej w skład masy upadłości Bernadety Sielskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej...

19 października 2018 - MSiG nr 204/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5.10.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 146/18 "of" ogłosił upadłość dłużniczki Danuty Miklas, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu...

11 października 2018 - MSiG nr 198/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 12 września 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Aleksandry Józefowskiej (nr PESEL (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 108/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi...

14 sierpnia 2018 - MSiG nr 157/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt postępowania V GU 126/18 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Jerzego Kuś, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: Kopice 72/1, 49-200 Grodków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej...