Sygnatura akt / sprawy: V GUp 113/20 of

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

13 stycznia 2021 - MSiG nr 7/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r., o sygn. akt V GU 115/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 3 lipca 2020 r., ogłosił upadłość Katarzyny Cembala, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Szklarskiej Porębie, (informacja ukryta), 58-580 Szklarska Poręba, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

1 października 2020 - MSiG nr 192/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Szymankiewicza, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 113/20 "of", syndyk masy upadłości złożył dnia 18.09.2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w...

10 września 2020 - MSiG nr 177/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt V GU 109/20 of, na skutek wniosku złożonego 30 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Magdy Meżykowskiej, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Boleszynie 27A, 13-324 Grodziczno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

12 sierpnia 2020 - MSiG nr 156/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku Anety Król o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Anety Król, zamieszkałej: 26-631 Dąbrowa Jastrzębska 27B, posługującej się numerem PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą fizyczną nieprowadzącą...

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.