Sygnatura akt / sprawy: V GUp 13/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 36 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

22 maja 2020 - MSiG nr 99/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Bińkowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 13/19), zawiadamia, że w dniu 6 maja 2020 r. został złożony przez syndyka plan podziału funduszy masy upadłości, który zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p...

15 maja 2020 - MSiG nr 94/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 27 kwietnia 2020 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Renaty Raus, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL (informacja ukryta) ), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 13/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w...

30 marca 2020 - MSiG nr 62/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 3 marca 2020 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Renaty Raus, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL (informacja ukryta) ), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 13/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach...

21 lutego 2020 - MSiG nr 36/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu za pismem poleconym z dnia 10 stycznia 2020 r. ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Mateusza Sowy, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 13/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać ostateczny plan podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy przy ul...

14 lutego 2020 - MSiG nr 31/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Daniela Słomowicza (PESEL (informacja ukryta) ), w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 13/19, syndyk w dniu 30.01.2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska...

30 grudnia 2019 - MSiG nr 250/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 9 grudnia 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Renaty Raus, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL (informacja ukryta) ), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 13/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach...

20 grudnia 2019 - MSiG nr 246/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 11 grudnia 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Romana Hebdzyńskiego, PESEL (informacja ukryta) , obwieszcza o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości listy wierzytelności i złożeniu jej w dniu 29 maja 2019 roku. Listę można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta), i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia...

10 grudnia 2019 - MSiG nr 238/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Bińkowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 13/19), zawiadamia, że w dniu 31 października 2019 r. został złożony przez syndyka plan podziału funduszy masy upadłości, który zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza...

8 listopada 2019 - MSiG nr 217/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 2 w postępowaniu upadłościowym Ewy Gwizdoń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL (informacja ukryta) - sygn. akt V GUp 13/19/Ap-2. Można ją przeglądać w sekretariacie Sądu - czytelni (tel...

5 listopada 2019 - MSiG nr 214/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bogumiły Szumińskiej, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 13/19, na podstawie postanowienia z dnia 18.09.2019 r. obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w...

30 września 2019 - MSiG nr 189/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 12 sierpnia 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Renaty Raus, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL (informacja ukryta) ), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 13/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w...

27 września 2019 - MSiG nr 188/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bogumiły Szumińskiej, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 13/19, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie...

25 września 2019 - MSiG nr 186/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz masy upadłości Grzegorza Tomasza Dunowskiego, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, "of", sygn. akt V GUp 13/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy (informacja ukryta) (pokój 522) i w...

11 września 2019 - MSiG nr 176/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Buczak, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 13/19 "of", syndyk masy upadłości złożył dnia 4 września 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu...

6 września 2019 - MSiG nr 173/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Mirosława Wachulaka (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego w Jeleniej Górze, (informacja ukryta), nieprowadzącego działalności gospodarczej informuje, że w dniu 21 sierpnia 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w...

29 sierpnia 2019 - MSiG nr 167/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Mirosława Wachulaka (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego w Jeleniej Górze, (informacja ukryta), nieprowadzącego działalności gospodarczej informuje, że w dniu 21 sierpnia 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w...

21 sierpnia 2019 - MSiG nr 161/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu za pismem poleconym z dnia 4 lipca 2019 r. uzupełnienia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mateusza Sowy, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 13/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział...

19 sierpnia 2019 - MSiG nr 159/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Bińkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 13/19), zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2019 roku została złożona przez syndyka lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16,...

15 lipca 2019 - MSiG nr 135/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 13/19 of, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Ząbka, identyfikującego się numerem PESEL (informacja ukryta) , syndyk w dniu 2 lipca 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział...

25 czerwca 2019 - MSiG nr 121/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1 w postępowaniu upadłościowym Ewy Gwizdoń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Piotrków Trybunalski, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 13/19/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu, Czytelni (tel. 44 649 42 22), po...