Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

Sygnatura akt / sprawy: V GUp 14/18

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 34 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

2 kwietnia 2020 - MSiG nr 65/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 marca 2020 r., postanowił: 1. na podstawie art. 491 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) umorzyć postępowanie upadłościowe Bogusławy Czyż, nr PESEL (informacja ukryta) (sygn. akt V GUp 14/18); 2...

28 października 2019 - MSiG nr 209/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Spółki Idea Development Management Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Toruniu, sygn. akt V GUp 14/18, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności Spółki Idea Development Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Toruniu,...

8 października 2019 - MSiG nr 195/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Zarządzeniem z dnia 30 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości Barbary Żak (PESEL nr (informacja ukryta)), ogłasza, że syndyk złożył plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta), i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść przeciwko planowi do...

2 września 2019 - MSiG nr 169/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Idea Development Management Sp. z o.o. w upadłości w Toruniu, V GUp 14/18, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2019 r. dokonał zmiany Sędziego komisarza z SSR Barbary Stępień-Grabowskiej na Asesora sądowego Barbarę Trokowską-Stempnik oraz zastępcy Sędziego komisarza z SSR Urszuli Martenki na Asesora...

9 sierpnia 2019 - MSiG nr 154/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużniczki Marzeny Kamińskiej (PESEL: (informacja ukryta) ), zam. w Kościerzycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 14/18 of), syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który każdy zainteresowany może...

20 maja 2019 - MSiG nr 96/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości dłużnika Bogusławy Czyż w upadłości konsumenckiej niniejszym ogłasza, iż przystępuje do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego udziałów w wysokości 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim za cenę nie niższą niż 50.000 złotych. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 31 maja 2019...

10 maja 2019 - MSiG nr 90/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym EC Capital Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkim Łęcku, w upadłości, KRS 0000151195 , została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21...

9 maja 2019 - MSiG nr 89/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Działając jako syndyk masy upadłości Bogusławy Czyż (nr PESEL (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt. V GUp 14/18), zawiadamiam, iż dnia 4 lutego 2019 r. został złożony na biurze podawczym Sądu Rejonowego w Kielcach operat szacunkowy majątku wchodzącego w skład masy upadłości Upadłej. Zainteresowanym przysługuje w terminie...

16 kwietnia 2019 - MSiG nr 75/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym EC Capital Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkim Łęcku "w upadłości" został złożony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłej sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Joannę Kaiser (uprawnienia nr 2238), w tym opis i oszacowanie należącego...

25 marca 2019 - MSiG nr 59/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości dłużnika Bogusławy Czyż w upadłości konsumenckiej, niniejszym ogłasza, iż przystępuje do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego, udziałów w wysokości ¾ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim, za cenę nie niższą niż 75 750 złotych. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 marca...

22 marca 2019 - MSiG nr 58/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk masy upadłości Zenona Arnold zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 14/18, informuje, iż w związku ze sporządzeniem w dniu 30.01.2019 roku przez syndyka i przekazaniem Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności Sędzia komisarz ogłasza, iż listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V...

20 marca 2019 - MSiG nr 56/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości dłużnika Bogusławy Czyż w upadłości konsumenckiej, niniejszym ogłasza, iż przystępuje do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego, udziałów w wysokości 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim, za cenę nie niższą niż 75.750 złotych. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 marca...

20 marca 2019 - MSiG nr 56/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużniczki Marzeny Kamińskiej (PESEL: (informacja ukryta) ), zam. w Kościerzycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 14/18 of), syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może...

11 grudnia 2018 - MSiG nr 239/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Sieradzkiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 14/18, syndyk w dniu 7.11.2018 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy (informacja ukryta). W terminie...

5 grudnia 2018 - MSiG nr 235/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mateusza Grela, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta)7, zamieszkałego w Kożuchowie przy (informacja ukryta), 67-120 Kożuchów (sygnatura akt V GUp 14/18), zawiadamia, że w dniu 21.09.2018 r. syndyk złożył listę wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu...

29 listopada 2018 - MSiG nr 231/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Listopadzkiego, zamieszkałego w Tomisławiu 113, 59-724 Osiecznica, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że w dniu 20.08.2018 r. syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 14/18. Listę...

26 listopada 2018 - MSiG nr 228/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-4 w postępowaniu upadłościowym Sławomira Kiełbasy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Piotrków Trybunalski, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 14/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42...

30 października 2018 - MSiG nr 211/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużniczki Marzeny Kamińskiej (PESEL: (informacja ukryta) ) zam. w Kościerzycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 14/18 of), syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie...

19 września 2018 - MSiG nr 182/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 24 lipca 2018 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Bogusławy Czyż, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL (informacja ukryta) ), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 14/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul...

10 sierpnia 2018 - MSiG nr 155/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 13 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości Barbary Żak (PESEL nr (informacja ukryta)), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w...