Sygnatura akt / sprawy: V GUp 163/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 9 pasujących ogłoszeń:

14 lutego 2020 - MSiG nr 31/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 9 stycznia 2020 r. złożone przez syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej Barbary Piotrowskiej (nr PESEL (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 163/19, Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone...

11 lutego 2020 - MSiG nr 28/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Janiny Zawady jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 46-034 Lubnów, ul. Szkolna 19, sygn. akt V GUp 163/19, zawiadamia, że została sporządzona i złożona do Sądu lista wierzytelności w niniejszym postępowaniu, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V...

11 grudnia 2019 - MSiG nr 239/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie V GUp 163/19 ogłoszona została upadłość Marii Mierzejewskiej, zamieszkałej pod adresem: (informacja ukryta), 87-100 Toruń, PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jana Karwowskiego (nr...

19 listopada 2019 - MSiG nr 223/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 217/19 postanowieniem z dnia 5 listopada 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Kazimierza Piórkowskiego (PESEL: (informacja ukryta) ), zamieszkałego pod adresem: (informacja ukryta), 09-400 Płock, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa...

28 października 2019 - MSiG nr 209/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 października 2019 r., sygn. akt V GU 238/19 of, ogłoszono upadłość Janiny Zawady, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: 46-034 Lubnów, (informacja ukryta). Wyznaczono Sędziego komisarza w...

4 października 2019 - MSiG nr 193/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 11 września 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Barbary Piotrowskiej, nr PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 163/19 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi...

10 września 2019 - MSiG nr 175/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sprostowanie ogłoszenia: W obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 maja 2019 r., sygn. akt V GU 145/19, zamieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106/2019 (5745) pozycja 28816 z dnia 3 czerwca 2019 r., błędnie podano nr PESEL Upadłej Barbary...

3 czerwca 2019 - MSiG nr 106/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 maja 2019 r., sygn. akt V GU 145/19, ogłosił upadłość dłużnika Barbary Piotrowskiej, nr PESEL (informacja ukryta)5, zamieszkałej w Pińczowie przy (informacja ukryta); określił, że Upadła Barbara Piotrowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą...

8 kwietnia 2019 - MSiG nr 69/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 14 marca 2019 r., sygn. akt V GU 539/18, została ogłoszona upadłość Chyła Teresy, PESEL: (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 22/89, obejmującą likwidację majątku upadłej,...