Sygnatura akt / sprawy: V GUp 164/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

24 czerwca 2020 - MSiG nr 121/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 25 maja 2020 r.: - ogłosił upadłość dłużnika Roberta Jagły, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Rudzie, (informacja ukryta), 27-230 Brody; - określił, że upadły Robert Jagła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył...

22 maja 2020 - MSiG nr 99/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2020 r., sygn. akt V GU 178/20, ogłosił upadłość Zofii Surowiec, zamieszkałej w Mielcu przy ulicy Kossaka 4 mieszkanie 22, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią Komisarzem Sąd ustanowił SSR...