Sygnatura akt / sprawy: V GUp 175/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 13 pasujących ogłoszeń:

25 listopada 2021 - MSiG nr 228/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Marian Załęski, Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 200/21, V GUp 175/21 Treść obwieszczenia Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 200/21 of, na skutek wniosku złożonego 21...

23 listopada 2021 - MSiG nr 226/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 października 2021 r., sygn. akt V GU 105/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 14 czerwca 2021 r. ogłosił upadłość Bartłomieja Kaweckiego, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Staniszowie przy (informacja ukryta), 58-500 Staniszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

8 listopada 2021 - MSiG nr 216/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 października 2021 r., w Legnicy, w sprawie o sygnaturze akt V GU 210/21, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Renaty Warzechy, zamieszkałej: 59-323 Pieszków 12, PESEL (informacja ukryta) , obejmującą likwidację majątku; II. określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności...

21 września 2021 - MSiG nr 183/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 156/21, ogłosił upadłość Anety Urbaniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w: Chrobrów 36, 68-100 Chrobrów. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Adama Bernackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr...

1 września 2021 - MSiG nr 169/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 17 sierpnia 2021 r. lista wierzytelności Beaty Janasiewicz, PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 175/21. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie...

24 sierpnia 2021 - MSiG nr 163/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Marcina Kociołka, zamieszkałego w Bełchatowie, numer PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącego działalności gospodarczej, w celu likwidacji majątku. Wyznaczono Syndyka w osobie...

11 sierpnia 2021 - MSiG nr 154/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sygn. akt V GUp 175/21 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 19 lipca 2021 roku w postępowaniu upadłościowym upadłej Beaty Janasiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL (informacja ukryta) , postanowił: Zmienić tryb postępowania upadłościowego wobec upadłej Beaty Janasiewicz...

1 lipca 2021 - MSiG nr 125/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sygn. akt V GU 125/21 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 19 maja 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Beaty Janasiewicz, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w miejscowości Mychów, określając, że upadła Beata Janasiewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił,...

16 czerwca 2021 - MSiG nr 114/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 31 maja 2021 r., o sygn. akt V GU 237/21, ogłosił upadłość Emilii Makarow, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) . Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796), adres: ul...

16 czerwca 2021 - MSiG nr 114/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7.06.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 251/21, ogłosił upadłość dłużnika Mateusza Bielawskiego (PESEL (informacja ukryta) ), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sąd wyznaczył do...

7 czerwca 2021 - MSiG nr 107/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26.05.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 135/21 "of" ogłosił upadłość dłużnika Anny Skrzyneckiej, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 50-512...

17 maja 2021 - MSiG nr 93/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 7.04.2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 171/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 10.03.2021 r., ogłosił upadłość Artura Szczura, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: Krzątka 210, 36-110 Krzątka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

26 kwietnia 2021 - MSiG nr 79/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2021 r., w sprawie V GU 182/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Cecylii Popielarskiej (m. Cecylia Popielarska), zamieszkałej pod adresem: Piotrkowo 58, 87-408 Piotrkowo, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że...