Sygnatura akt / sprawy: V GUp 177/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 10 pasujących ogłoszeń:

19 października 2020 - MSiG nr 204/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 29 września 2020 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Ewy Surmy (PESEL (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 177/20, Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu...

14 października 2020 - MSiG nr 201/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 29 września 2020 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Ewy Surmy (PESEL (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 177/20 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu...

5 października 2020 - MSiG nr 194/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz, w postępowaniu upadłościowym Upadłej Teresy Krzysik, zam. w Krośnie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 177/20) zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3...

5 października 2020 - MSiG nr 194/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 22 września 2020 r., sygn. akt V GU 147/20 of, ogłosił upadłość dłużniczki Bożeny Muszak, PESEL (informacja ukryta) , zam.: 59-220 Legnica, ul. gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie...

15 września 2020 - MSiG nr 180/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 1.09.2020 r., sygn. akt V GU 218/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Leszka Pilarczyk, zam.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, (informacja ukryta), identyfikującego się nr PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej...

7 września 2020 - MSiG nr 174/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 182/20, postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2020 roku, ogłosił upadłość Bogdana Truszkowskiego (PESEL (informacja ukryta) , NIP 5671664480 ), obejmującą likwidację jego majątku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943),...

4 września 2020 - MSiG nr 173/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2020 r., w sprawie V GU 291/20 (nowa sygn. akt V GUp 177/20), ogłoszona została upadłość dłużnika Tomasza Szczecha, zamieszkałego pod adresem: Szczepanki 26, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka -...

12 sierpnia 2020 - MSiG nr 156/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Syndyk masy upadłości Agnieszki Stasiak podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4.08.2020 r., sygn. akt V GU 280/20 "of", postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Agnieszki Stasiak (nr PESEL (informacja ukryta)), zamieszkałej pod adresem: (informacja ukryta), Kalisz...

26 czerwca 2020 - MSiG nr 123/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GU 121/20) ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Surmy, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Starachowicach (27-200), (informacja ukryta), określając, że upadła Ewa Surma jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności...

7 maja 2020 - MSiG nr 88/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 116/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Teresy Krzysik, zam.: Krosno, nr PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie...

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach