Sygnatura akt / sprawy: V GUp 18/17

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 53 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 3:

4 marca 2021 - MSiG nr 43/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału Sędzia komisarz zawiadamia, iż został sporządzony i złożony w dniu 8 lutego 2021 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Beaty Gierczyńskiej, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 18/17, obejmujący kat. II wierzytelności. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach...

23 lutego 2021 - MSiG nr 36/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 grudnia 2020 r., sygnatura akt V GUp 18/17, zakończył postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Małgorzaty Tutak, oraz orzekł o umorzeniu, bez ustalania planu spłaty, niezaspokojonych zobowiązań...

14 września 2020 - MSiG nr 179/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bernarda Grzesika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 18/17, syndyk w dniu 31sierpnia 2020 roku złożył dziewiątą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w...

26 maja 2020 - MSiG nr 101/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 7) w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Bartosik-Kubik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Radomsko, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 18/17/Ap-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel...

4 marca 2020 - MSiG nr 44/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bernarda Grzesika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 18/17, syndyk w dniu 14 lutego 2020 roku złożył ósmą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w...

28 lutego 2020 - MSiG nr 41/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie upadłości Dariusza Szlendaka (numer PESEL (informacja ukryta) ) w przedmiocie wniosku syndyka, postanawia: wyłączyć z masy upadłości samochód osobowy marki VOLVO V 40 1.8 KAT KOMBI o numerze rejestracyjnym WGR 82J5 z 1999 roku (poz. 1 spisu...

8 stycznia 2020 - MSiG nr 4/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bernarda Grzesika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 18/17, syndyk w dniu 4 grudnia 2019 r. złożył siódmą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w...

9 grudnia 2019 - MSiG nr 237/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 28 listopada 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Szlendaka (numer PESEL (informacja ukryta) ) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i...

8 października 2019 - MSiG nr 195/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bernarda Grzesika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 18/17, syndyk w dniu 16 września 2019 roku złożył szóstą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w...

26 lipca 2019 - MSiG nr 144/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, iż syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużnika Marty Sroka, zam.: Łączki Kucharskie, PESEL: (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygnaturą V GUp 18/17. Ostateczny plan podziału można...

28 czerwca 2019 - MSiG nr 124/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz masy upadłości Bartosza Kluby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 18/17, informuje, iż prawomocnym postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 roku: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Bartosza Kluby, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) : Bartosz Kluba przeznaczy na...

24 czerwca 2019 - MSiG nr 120/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 17 maja 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności Beaty Gierczyńskiej, PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 18/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej...

7 czerwca 2019 - MSiG nr 110/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 maja 2019 roku w postępowaniu upadłościowym Bernarda Ryszarda Grzesika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 18/17, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 21 marca 2017 roku w...

15 marca 2019 - MSiG nr 53/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 4-6 w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Bartosik-Kubik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Radomsko, PESEL (informacja ukryta) - sygn. akt V GUp 18/17/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel...

29 listopada 2018 - MSiG nr 231/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bernarda Ryszarda Grzesika (PESEL (informacja ukryta) ) w upadłości, sygn. akt V GUp 18/17 syndyk sporządził piątą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Płocku przy (informacja ukryta). Każdy wierzyciel w terminie dwóch...

5 listopada 2018 - MSiG nr 214/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Beaty Gierczyńskiej, nr PESEL (informacja ukryta) (nr sygn. akt V GUp 18/17), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej został sporządzony oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym z częścią garażową,...

2 listopada 2018 - MSiG nr 213/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bernarda Ryszarda Grzesika (PESEL (informacja ukryta) ) w upadłości, sygn. akt V GUp 18/17, syndyk sporządził czwartą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy (informacja ukryta). Każdy wierzyciel w terminie dwóch...

19 czerwca 2018 - MSiG nr 117/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 czerwca 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Bernarda Ryszarda Grzesika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 18/17, na mocy art. 170 ust. 4 Prawa upadłościowego stwierdzono wygaśnięcie funkcji zmarłego w dniu 7 czerwca 2018 r. syndyka...

18 czerwca 2018 - MSiG nr 116/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-3) w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Bartosik-Kubik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: RADOMSKO, PESEL (informacja ukryta) - sygn. akt V GUp 18/17/Ap-l. Można ją przeglądać w...

1 czerwca 2018 - MSiG nr 105/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Marty Sroka, zam.: Łączki Kucharskie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 18/17, ogłasza przetarg dot. sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, o pow. użytkowej 70.70 m 2 , położonego w Mielcu, ul. Ducha Świętego 5/41, objętego KW nr TBlM/00069515/9...