Sygnatura akt / sprawy: V GUp 212/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 33 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

1 sierpnia 2022 - MSiG nr 147/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 lipca 2022 roku, sygn. akt V GUp 212/20, postanowił: I. określić wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Banasia w kwotach uznanych przez Syndyka Masy Upadłości: 1. Ad Awards Sp. J. w Legnicy w kwocie 660,00 zł w kat. II, 2. Provident Polska S.A. w Warszawie w kwocie 32 474,79 zł w...

1 sierpnia 2022 - MSiG nr 147/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Podsiadło (poprzednio Łękawskiej), zamieszkałej: 48-314 Goszowice-Frączków 27B/6 (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 212/20 of, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył sędzi komisarz ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który można...

23 czerwca 2022 - MSiG nr 120/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym LITTRANS Łukasz Litwiński w upadłości, NIP 6020041488 , REGON 180467043 , adres: ul. Nowa 30B, 37-400 Nisko, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. akt V GUp 212/20, zawiadamia, że...

20 maja 2022 - MSiG nr 97/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż zostało wydane na rozprawie postanowienie z dnia 18 maja 2022 roku w przedmiocie umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty lub ustalenia planu spłaty upadłej Marii Bednarz, PESEL (informacja ukryta) nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 212/20...

25 kwietnia 2022 - MSiG nr 79/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Łukasza Litwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LITTRANS Łukasz Litwiński z siedzibą w Nisku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych częściowo zabudowanych oraz gruntu w użytkowaniu wieczystym stanowiących zorganizowaną część majątku za cenę wywoławczą w kwocie 641 800,00 zł PLN (słownie: sześćset...

18 marca 2022 - MSiG nr 54/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Łukasza Litwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LITTRANS Łukasz Litwiński z siedzibą w Nisku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych częściowo zabudowanych oraz gruntu w użytkowaniu wieczystym stanowiących zorganizowaną część majątku, za cenę wywoławczą w kwocie 641.800,00 zł PLN (słownie: sześćset...

17 grudnia 2021 - MSiG nr 244/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 listopada 2021 r., sygn. akt V GUp 212/20, w postępowaniu upadłościowym Waldemara Wawro, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), na podstawie art. 170 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe zmienił syndyka w ten sposób, że w...

18 listopada 2021 - MSiG nr 223/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Beaty Obrębskiej, nr PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z udziałem wierzycieli: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu, Ferratum Bank P.L.C. z...

4 listopada 2021 - MSiG nr 214/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Postanowieniem z dnia 14 września 2021 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, na posiedzeniu niejawnym sprawy upadłości Roberta Pisarka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przedmiocie umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłat, postanawia: I. umorzyć zobowiązania upadłego Roberta Pisarka, bez ustalania planu spłaty wierzycieli, powstałe...

12 października 2021 - MSiG nr 198/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym LITTRANS Łukasz Litwiński w upadłości, NIP 6020041488 , REGON 180467043 , adres: ul. Nowa 30B, 37-400 Nisko, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. akt V GUp 212/20, zawiadamia, że...

23 lipca 2021 - MSiG nr 141/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Joanny Stamierowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL (informacja ukryta) (sygnatura akt V GUp 212/20), postanowił: 1) umorzyć zobowiązania upadłej Joanny Stamierowskiej bez ustalania planu spłaty wierzycieli; 2) obciążyć Skarb...

22 lipca 2021 - MSiG nr 140/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Banasia, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, V GUp 212/20, sprzeda z wolnej ręki nieruchomość - lokal mieszkalny przy (informacja ukryta) w Lubinie, nr KW LE1U/00046902/1, budynek wielorodzinny, 3 piętro, powierzchnia 44,34 m 2 , 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój oraz...

19 lipca 2021 - MSiG nr 137/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Syndyk zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą LITTRANS Łukasz Litwiński w upadłości, NIP 6020041488 , REGON 180467043 , pod adresem: ul. Nowa 30B, 37-400 Nisko, sygn. akt V GUp 212/20. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może...

24 czerwca 2021 - MSiG nr 120/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Banasia, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, V GUp 212/20, sprzeda z wolnej ręki nieruchomość - lokal mieszkalny przy (informacja ukryta) w Lubinie, nr KW LE1U/00046902/1, budynek wielorodzinny, 3 piętro, powierzchnia 44,34 m 2 , 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój oraz...

27 maja 2021 - MSiG nr 101/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Banasia, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, V GUp 212/20, sprzeda z wolnej ręki: 1. nieruchomość - lokal mieszkalny przy (informacja ukryta) w Lubinie, nr KW LE1U/00060167/0, budynek wielorodzinny, 7 piętro, powierzchnia 46,50 m 2 , 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, pomieszczenie...

21 kwietnia 2021 - MSiG nr 76/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem wydanym w dniu 12 lutego 2021 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt V GUp 212/20, orzekł: zmienić Syndyka Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Łukasza Litwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Littrans Litwiński Łukasz w ten sposób, że w...

10 marca 2021 - MSiG nr 47/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Waldemara Wawro, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), postanowieniem z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. akt V GUp 212/20, na podstawie art. 159 ustawy Prawo upadłościowe, powołał zastępcę syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796). Sędzia komisarz określił,...

5 marca 2021 - MSiG nr 44/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Banasia, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, V GUp 212/20, sprzeda z wolnej ręki: 1. nieruchomość - lokal mieszkalny przy (informacja ukryta) w Lubinie, nr KW LE1U/00060167/0, budynek wielorodzinny, 7 piętro, powierzchnia 46,50 m 2 , 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, pomieszczenie...

15 lutego 2021 - MSiG nr 30/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk sprzeda mieszkanie we Frączkowie, gmina Pakosławice, woj. opolskie. Syndyk, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt V GUp 212/20 of, oferuje do sprzedaży, w formie przetargu pisemnego: 1. lokal mieszkalny położony w miejscowości Przysiółek Frączków nr 27B/6, 48-314 Goszowice, gmina Pakosławice, województwo opolskie, o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią...

9 lutego 2021 - MSiG nr 26/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Waldemara Wawro (PESEL (informacja ukryta) ) w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 212/20, syndyk złożył w dniu 28.01.2021 r. listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Płocku, przy ul...