Sygnatura akt / sprawy: V GUp 212/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 15 pasujących ogłoszeń:

15 lutego 2021 - MSiG nr 30/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk sprzeda mieszkanie we Frączkowie, gmina Pakosławice, woj. opolskie. Syndyk, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt V GUp 212/20 of, oferuje do sprzedaży, w formie przetargu pisemnego: 1. lokal mieszkalny położony w miejscowości Przysiółek Frączków nr 27B/6, 48-314 Goszowice, gmina Pakosławice, województwo opolskie, o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią...

9 lutego 2021 - MSiG nr 26/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Waldemara Wawro (PESEL (informacja ukryta) ) w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 212/20, syndyk złożył w dniu 28.01.2021 r. listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Płocku, przy ul...

19 stycznia 2021 - MSiG nr 11/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eweliny Talkiewicz, sygn. akt V GUp 212/20, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 27 listopada 2020 roku listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy...

13 stycznia 2021 - MSiG nr 7/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

W postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Banasia, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, V GUp 212/20, sporządzono i złożono w ww. Sądzie opis i oszacowanie: 1) nieruchomości upadłego, tj. lokalu mieszkalnego położonego przy (informacja ukryta) w Lubinie, nr KW LE1U/00046902/1, 2) nieruchomości upadłego, tj. lokalu mieszkalnego...

30 grudnia 2020 - MSiG nr 254/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 r., w sprawie V GU 257/20, ogłosił upadłość Joanny Stamierowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Starych Drzewcach 41/2, Szlichtyngowa 67-407, numer PESEL (informacja ukryta) . Na syndyka wyznaczono Tomasza Wierzchołowskiego - licencja doradcy...

14 grudnia 2020 - MSiG nr 243/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Łukasza Litwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LITTRANS Łukasz Litwiński z siedzibą w Nisku, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych i budowlanych stanowiących zorganizowaną część majątku za cenę wywoławczą w kwocie 641 800,00 zł PLN (słownie; sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych,...

23 listopada 2020 - MSiG nr 228/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz informuje, że syndyk masy upadłości Renaty Łękawskiej, zamieszkałej: 48-314 Goszowice, przysiółek Frączków 27B/6 (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (V GUp 212/20 of), sporządził i złożył do akt sprawy opisy i oszacowania wchodzących w skład masy upadłości nieruchomości położonych w Goszowicach,...

3 listopada 2020 - MSiG nr 215/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Marii Bednarz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 212/20 "of", został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości w dniu 23.10.2020 roku opis i oszacowanie majątku upadłej...

9 października 2020 - MSiG nr 198/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GU 239/20, postanowieniem z dnia 9 września 2020 roku, ogłosił upadłość dłużnika Waldemara Wawro (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego pod adresem: Stare Paski 19, 96-515 Teresin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się...

8 października 2020 - MSiG nr 197/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 września 2020 r., sygn. akt V GU 276/20 of, ogłosił upadłość Renaty Łękawskiej, numer PESEL (informacja ukryta) , NIP 7531183853 , zamieszkałej: 48-314 Goszowice, Przysiółek Frączków 27B/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie...

7 września 2020 - MSiG nr 174/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Syndyk masy upadłości Marii Bednarz podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21.08.2020 r., sygn. akt V GU 248/20 "of", postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marii Bednarz (nr PESEL (informacja ukryta)), zamieszkałej pod adresem: (informacja ukryta), Kalisz...

31 sierpnia 2020 - MSiG nr 169/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie V GU 339/20 (V GUp 212/20) ogłoszona została upadłość dłużnika Eweliny Talkiewicz, PESEL (informacja ukryta) , NIP 8921366697 , zamieszkałego w Rypinie (kod 87-500) przy (informacja ukryta). Określono, że dłużnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności...

26 sierpnia 2020 - MSiG nr 166/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że opis i oszacowanie majątku upadłego LITTRANS Łukasz Litwiński, ul. Nowa 30B, 37-400 Nisko, został sporządzony i złożony do akt postępowania w dniu 20 sierpnia 2020 r. (sygn. akt V GUp 212/20). Zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe zarzuty na opis i...

28 lipca 2020 - MSiG nr 145/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 224/20, postanowił ogłosić upadłość dłużnika Beaty Obrębskiej, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Sandomierzu, (informacja ukryta), numer lokalu 7, kod pocztowy 27-600 Sandomierz; określając, że...

12 czerwca 2020 - MSiG nr 113/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19 maja 2020 r., sygn. akt V GU 61/20, została ogłoszona upadłość Dłużnika: Łukasza Litwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą firmy LITTRANS Łukasz Litwiński z siedzibą w Nisku przy ul. Nowej 30B,...

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.