Sygnatura akt / sprawy: V GUp 242/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 11 pasujących ogłoszeń:

11 stycznia 2022 - MSiG nr 6/2022 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Kamińskiego, PESEL (informacja ukryta) , prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 242/21, został sporządzony i złożony do akt syndyka opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości składnika...

25 listopada 2021 - MSiG nr 228/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod przewodnictwem SSR Anny Poborskiej, w sprawie o sygn. akt V GUp 242/21, po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2021 r. w Kielcach, na posiedzeniu niejawnym, w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Wiesławy Gębki, nr PESEL (informacja ukryta) , z wniosku upadłego o...

17 listopada 2021 - MSiG nr 222/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie V GU 173/21 ogłosił upadłość Marcina Sobiecha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy (informacja ukryta), 66-006 Zielona Góra, PESEL (informacja ukryta) . Na syndyka wyznaczono Pawła Wróblewskiego - licencja doradcy...

15 listopada 2021 - MSiG nr 220/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 października 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Grzegorza Kamińskiego, zamieszkałego w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, nr PESEL (informacja ukryta) , NIP 7731103379 , nieprowadzącego działalności gospodarczej, w celu...

3 listopada 2021 - MSiG nr 213/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Iwony Anny Garwackiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt V GUp 242/21, złożony został opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/16 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni...

31 sierpnia 2021 - MSiG nr 168/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod przewodnictwem SSR Anny Poborskiej, w sprawie o sygn. akt V GU 297/21, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 lipca 2021 r. w Kielcach, sprawy z wniosku dłużnika Wiesławy Gębki, o ogłoszenie upadłości dłużnika Wiesławy Gębki, w dniu 20 lipca 2021 roku, postanowił: I...

12 sierpnia 2021 - MSiG nr 155/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 lipca 2021 r., sygn. akt V GU 322/21, ogłosił upadłość Iwony Anny Garwackiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , NIP 774-100-00-43. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anny Kubera (numer licencji doradcy...

9 sierpnia 2021 - MSiG nr 152/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lipca 2021 r., sygn. akt V GU 334/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 12 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość Andrzeja Baum, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: 49-300 Brzeg, (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono...

3 sierpnia 2021 - MSiG nr 148/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20.07.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 266/21 "of", ogłosił upadłość dłużniczki Natalii Wojciechowskiej, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wlkp., (informacja ukryta), w terminie...

21 czerwca 2021 - MSiG nr 117/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 19 maja 2021 r., o sygn. akt V GU 248/21, na skutek wniosku złożonego dnia 26 kwietnia 2021 r., ogłosił upadłość Bartosza Wojtana, PESEL (informacja ukryta) , zam.: Kraczkowa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie...

15 czerwca 2021 - MSiG nr 113/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

O ogłoszeniu upadłości Bożeny Wiśniewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt V GU 214/11, V GUp 242/21 Syndyk masy upadłości Bożeny Wiśniewskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że: 1. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GU 214/21...