Sygnatura akt / sprawy: V GUp 29/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 24 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:

28 września 2020 - MSiG nr 189/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI VERTIGO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE (KRS 0000718853 ) SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO VERTIGO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI - W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU Syndyk masy upadłości Vertigo sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gogolinie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym...

10 września 2020 - MSiG nr 177/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Sztramskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 29/20, Syndyk w dniu 24 sierpnia 2020 roku złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w...

9 września 2020 - MSiG nr 176/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Róży Bombacz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującym likwidację jej majątku (sygn. akt V GUp 29/20) ogłasza, że została sporządzona i złożona w dniu 7 sierpnia 2020 r. Sędziemu Komisarzowi lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział...

13 sierpnia 2020 - MSiG nr 157/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Sztramskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 29/20, Syndyk w dniu 3 sierpnia 2020 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w...

11 sierpnia 2020 - MSiG nr 155/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Marczak, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 29/20 "of", syndyk masy upadłości złożył dnia 23.07.2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy...

3 sierpnia 2020 - MSiG nr 149/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Sztramskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 29/20, Syndyk w dniu 20 lipca 2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds...

31 lipca 2020 - MSiG nr 148/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Damiana Bujak, nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzący działalności gospodarczej, zam.: (informacja ukryta), 37-400 Nisko, sygn. akt V GUp 29/20. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w...

29 lipca 2020 - MSiG nr 146/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 15 lipca 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności Tomasza Laskowskiego, PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 29/20. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej...

28 lipca 2020 - MSiG nr 145/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 17 lipca 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Małgorzaty Tuźnik (PESEL (informacja ukryta) ) ogłasza o sporządzeniu listy wierzytelności wraz z informacją, iż listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 1 Prawa upadłościowego) oraz z pouczeniem o treści...

26 czerwca 2020 - MSiG nr 123/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI VERTIGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE (KRS 0000718853 , NIP 1990107133 , REGON 160401858 ) Zawiadamia się, iż do akt postępowania upadłościowego Vertigo Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Gogolinie, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (pod sygn. akt V GUp...

25 czerwca 2020 - MSiG nr 122/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Marczak, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 29/20 "of", syndyk masy upadłości złożył dnia 16.06.2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V...

26 maja 2020 - MSiG nr 101/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 marca 2020 r., w sprawie V GU 1/20, ogłosił upadłość Jana Kaciniela, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Żarach przy (informacja ukryta), 68-200 Żary, numer PESEL (informacja ukryta) . Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Tomasza Leszczyńskiego. Na syndyka...

25 maja 2020 - MSiG nr 100/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

ZAPROSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI VERTIGO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE (NIP 1990107133 , KRS 0000718853 ) DO SKŁADANIA OFERT Syndyk masy upadłości Vertigo Sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygn. akt V GUp 29/20,...

14 maja 2020 - MSiG nr 93/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 21 kwietnia 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności Tomasza Laskowskiego, PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 29/20. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów - przy ulicy...

11 maja 2020 - MSiG nr 90/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużniczki Marty Rutkowskiej-Kowalskiej, zamieszkałej w miejscowości Piotrków Trybunalski, (informacja ukryta), numer PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na...

4 maja 2020 - MSiG nr 85/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie V GU 406/19 (GUp 29/20) ogłoszona została upadłość dłużniczki - Alicji Bachurskiej, zamieszkałej przy (informacja ukryta), 87-800 Włocławek, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora...

30 kwietnia 2020 - MSiG nr 84/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Małgorzaty Tuźnik o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Tuźnik, zamieszkałej w Bielisze (informacja ukryta), posługującej się numerem PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą...

29 kwietnia 2020 - MSiG nr 83/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 19 marca 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności Tomasza Laskowskiego, PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 29/20. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej...

3 kwietnia 2020 - MSiG nr 66/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Syndyk masy upadłości zawiadamia, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, z dnia 13 marca 2020 r., sygn. akt V GU 18/20, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireneusza Sosnowskiego, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Wyczółkowskiego 13/18, PESEL (informacja ukryta) , i zarejestrowano pod...

16 marca 2020 - MSiG nr 52/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z wniosku dłużnika Róży Bombacz o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GU 7/20; V GUp 29/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Róży Bombacz, zamieszkałej w miejscowości Tymowa 118, gmina 59-330 Ścinawa,...

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych