Sygnatura akt / sprawy: V GUp 3/17

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 77 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 4:

11 września 2020 - MSiG nr 178/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia Komisarz Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w dniu 24.06.2020 r. syndyk masy upadłości złożył do akt postępowania sporządzoną przez biegłego aktualizację opisu i oszacowania majątku upadłego Inox Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna, KRS 0000322264 , sygn. akt V GUp 3/17. Zarzuty na opis i oszacowanie...

3 czerwca 2020 - MSiG nr 107/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inox Group Sp. z o.o. S. K. A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 20.04.2020 r. częściowy projekt plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka...

3 czerwca 2020 - MSiG nr 107/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , sygn. akt V GUp 3/17, przekazał w dnia 27.03.2020 r. Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 26. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w...

22 maja 2020 - MSiG nr 99/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GUu 19/20 (V GUp 3/17) postanowił: I. stwierdzić wykonanie planu spłaty wierzycieli określonego w postępowaniu upadłościowym Mariusza Bryłkowskiego postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 3/17; II. umorzyć pozostałą część...

24 marca 2020 - MSiG nr 58/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , sygn. akt V GUp 3/17 przekazał w dnia 3.03.2020 r. Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 25. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w...

16 marca 2020 - MSiG nr 52/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Kamili Dubaniewicz (V GUp 3/17) postanowieniem z dnia 10 września 2019 r. (prawomocnego z dniem 7.11.2019 r.) umorzył wszystkie zobowiązania upadłej Kamili Dubaniewicz (PESEL (informacja ukryta) ) powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości...

12 grudnia 2019 - MSiG nr 240/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r., sygn. akt V GUp 3/17, Sędzia Komisarz ogłosił, że syndyk masy upadłości sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dłużniczki Elżbiety Jodłowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, który można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a...

20 listopada 2019 - MSiG nr 224/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym: Inox Group Sp. z o.o. S. K. A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 8.11.2019 r. odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości - lokal mieszkalny nr 1C położony w budynku przy ulicy Ciasnej nr 15 w Kaliszu, który można...

20 listopada 2019 - MSiG nr 224/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym: Inox Group Sp. z o.o. S. K. A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 8.11.2019 r. odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości - lokal mieszkalny nr 1B położony w budynku przy ulicy Ciasnej nr 15 w Kaliszu, który można...

20 listopada 2019 - MSiG nr 224/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym: Inox Group Sp. z o.o. S. K. A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 8.11.2019 r. odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości - lokal mieszkalny nr 1A położony w budynku przy ulicy Ciasnej nr 15 w Kaliszu, który można...

18 października 2019 - MSiG nr 203/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym upadłego Inox Group Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z s. w Kaliszu, KRS 0000322264 , o sygn. akt V GUp 3/17 postanowieniem z dnia 9.10.2019 roku ustanowiono dla upadłego kuratora...

4 października 2019 - MSiG nr 193/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , o sygn. akt V GUp 3/17 syndyk masy upadłości złożył w dniu 23.09.2019 r. odrębny projekt planu podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki gruntowej i budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. H. Brodatego 17 w...

4 października 2019 - MSiG nr 193/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył w dniu 23.09.2019 r. odrębny projekt planu podziału sum uzyskanych ze sprzedaży udziału w wysokości 1/6 części działki nr 78/15, objętej KW KZ1A/00074732/7, oraz że plan podziału można przeglądać w...

11 lipca 2019 - MSiG nr 133/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył w dniu 2.07.2019 r. odrębny projekt plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży udziału w wysokości 1/6 części działki nr 78/15 objętej KW KZ1A/00074732/7, oraz że plan podziału można przeglądać w...

11 lipca 2019 - MSiG nr 133/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył w dniu 2.07.2019 r. odrębny projekt plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 78/6, o pow. 435 m 2 , i budynku w zabudowie bliźniaczej oraz...

11 czerwca 2019 - MSiG nr 112/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz, zawiadamia że zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 221 ust. 1, art. 256 Prawa upadłościowego została sporządzona przez Syndyka i złożona w dniu 27 marca 2019 roku Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności Mariusza Bryłkowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany...

20 maja 2019 - MSiG nr 96/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , sygn. akt V GUp 3/17, przekazał w dnia 12.04.2019 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 24. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w...

14 maja 2019 - MSiG nr 92/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku upadłości Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , sygn. akt V GUp 3/17, zgodnie z postanowieniem z dnia 26.04.2019 r. na mocy art. 170 ust. 3 Prawa upadłościowego (w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo...

17 kwietnia 2019 - MSiG nr 76/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył w dniu 8.04.2019 r. oddzielny - ostateczny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej, zlokalizowanej przy ul. Legionów 9, działki nr 66/8 i 66/9, oraz że plan podziału...

17 kwietnia 2019 - MSiG nr 76/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Inox Group Sp. z o.o. S.K.A. w Kaliszu, KRS 0000322264 , o sygn. akt V GUp 3/17, syndyk masy upadłości złożył w dniu 8.04.2019 r. oddzielny - ostateczny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy Al. Wojska Polskiego 115 w Kaliszu, oraz że plan podziału można...

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych