Sygnatura akt / sprawy: V GUp 4/14

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 95 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 5:

27 kwietnia 2020 - MSiG nr 81/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2020 roku, sygn. akt V GUp 4/14, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym: INTERKOBO sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w upadłości likwidacyjnej, w przedmiocie ogłoszenia IV uzupełniającej listy wierzytelności,...

11 lutego 2020 - MSiG nr 28/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. V GUp 4/14 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Macieja Leskiego w upadłości likwidacyjnej. Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego, Wydział XII Gospodarczy-Odwoławczy w Krakowie, które...

16 stycznia 2020 - MSiG nr 10/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 roku, sygn. akt V GUp 4/14, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym INTERKOBO sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że syndyk Interkobo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wlkp. w upadłości...

24 lipca 2019 - MSiG nr 142/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie upadłościowej Iwony Bondar prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Bondar Iwona Bondar w Korszach, w upadłości układowej (sygn. akt V GUp 4/14), postanawia: I. stwierdzić zakończenie postępowania...

24 lipca 2019 - MSiG nr 142/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 roku w Kielcach na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym Zakładu Produkcji Masarskiej Jerzy Sperczyński i Zdzisław Furmanek spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rykoszynie, sygn. akt V GUp 4/14, postanowił: umorzyć...

20 lutego 2019 - MSiG nr 36/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym ALU-ECO sp. z o.o. w Barczygłowie - w upadłości likwidacyjnej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 4/14, został sporządzony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koninie przy ul. Chopina 28 i w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia...

3 września 2018 - MSiG nr 170/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym ALU-ECO Spółki z o.o. w Barczygłowie - w upadłości likwidacyjnej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 4/14, została sporządzona przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności i złożona w dniu 20.06.2018 r. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Koninie przy ul...

2 sierpnia 2018 - MSiG nr 149/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz masy upadłości DELIKATES Agnieszka Dawidziak Spółki Jawnej w Ostródzie w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 4/14, zawiadamia, iż została sporządzona dziesiąta uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela: Delikates Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego...

28 czerwca 2018 - MSiG nr 124/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Jacka Kaczora prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MNOTO - CENTER Jacek Kaczor w upadłości likwidacyjnej przekazał uzupełniającą listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27, p. 234. W terminie 2...

5 czerwca 2018 - MSiG nr 107/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Na podstawie art. 349 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 449 Ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PPU ZAMBET S.A. w Pułtusku zawiadamia, że w sprawie sygn. akt V GUp 4/14/Ap5, został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 18.04.2018 r. IV częściowy plan podziału funduszów masy upadłości pomiędzy wierzycielami z...

7 marca 2018 - MSiG nr 47/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GUp 4/14 wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 19 lutego 2018 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Spółki SPZOZ Gostynin Sp. z o.o. siedzibą w Gostyninie. Zażalenie na powyższe postanowienie można składać do Sądu Okręgowego w Łodzi...

9 listopada 2017 - MSiG nr 217/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym Anny Ciesielskiej - prowadzącej działalność gospodarczą: CAD Design Anna Ciesielska w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 4.10.2017 r., sygnatura akt V GUp 4/14, postanowił: I. na zasadzie art. 368 ust. 1 pr. up. i n. - zakończyć postępowanie...

25 października 2017 - MSiG nr 207/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Postanowieniem z dnia 29 września 2017 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Spółki Budowlano-Handlowej MIKPUL Pulchny i Wspólnicy Spółka jawna w...

18 października 2017 - MSiG nr 202/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Bondar - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa Bondar Iwona w Korszach, w upadłości układowej (sygn. akt V GUp 4/14), podaje do publicznej wiadomości, że nadzorca sądowy sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 4. Listę można...

21 sierpnia 2017 - MSiG nr 160/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 czerwca 2017 roku, sygn. akt V GUp 4/14, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym INTERKOBO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w upadłości likwidacyjnej w przedmiocie ogłoszenia III uzupełniającej listy wierzytelności...

10 sierpnia 2017 - MSiG nr 154/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Na podstawie art. 349 Prawa upadłościowego, w zw. z art. 449 ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PPU ZAMBET SA w Pułtusku zawiadamia, że w sprawie sygn. akt V GUp 4/14/ Ap5 został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 7.07.2017 r. III częściowy plan podziału funduszów masy upadłości pomiędzy wierzycielami z...

31 lipca 2017 - MSiG nr 146/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. akt V GUp 4/14, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego K&P Fabryka Drzwi Sp. z o.o. w Manasterzu 71 (KRS 0000106547 ). Poucza się, iż każdemu wierzycielowi przysługuje prawo złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania...

21 lipca 2017 - MSiG nr 140/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2017 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Pioneer Arms Corp. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu, sygn. akt V GUp 4/14, postanawia: zmienić listę wierzytelności Pioneer Arms Corp. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu poprzez odmowę w całości uznania wierzytelności Kramo spółka jawna Krawczyk H...

26 czerwca 2017 - MSiG nr 121/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec K& P Fabryka Drzwi Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Manasterzu 71, sygn. akt V GUp 4/14, ogłasza, że sporządzony przez Syndyka masy upadłości ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kat. 2, 4 można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy, ul...

28 kwietnia 2017 - MSiG nr 83/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym Spółki Budowlano - Handlowej MIKPUL Pulchny i Wspólnicy spółka jawna w Grudziądzu (sygn. akt V GUp 4/14), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16 pokój nr 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia...

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych