Sygnatura akt / sprawy: V GUp 43/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 38 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

23 czerwca 2020 - MSiG nr 120/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika JAROMA S.A. w Jarocinie, KRS 0000067255 , sygn. akt V GUp 43/19 " oprócz of", syndyk masy upadłości złożył dnia 23 kwietnia 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może...

23 czerwca 2020 - MSiG nr 120/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika JAROMA S.A. w Jarocinie, KRS 0000067255 , sygn. akt V GUp 43/19 "oprócz of", syndyk masy upadłości złożył dnia 2 marca 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może...

22 maja 2020 - MSiG nr 99/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marzeny Bogus, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 43/19, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 r. został zmieniony Sędzia Komisarz w ten sposób, że w miejsce Sędziego Dominiki Lisieckiej wyznaczono Sędziego Marię...

14 maja 2020 - MSiG nr 93/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 27 kwietnia 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Andrzeja Iwańskiego, PESEL (informacja ukryta) , ogłasza o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o...

8 maja 2020 - MSiG nr 89/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Mirosława Kramera, sygn. akt V GUp 43/19, zawiadamia, że została sporządzona i wyłożona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym...

4 maja 2020 - MSiG nr 85/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie z wniosku upadłego, w postępowaniu upadłościowym Genowefy Walichnowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUu 12/20 (V GUp 43/19), w przedmiocie stwierdzenia wykonania planu spłaty postanowił: I. stwierdzić wykonanie planu...

25 marca 2020 - MSiG nr 59/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Reginy Mikołajczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 43/19, syndyk w dniu 2.03.2020 r. złożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w...

28 lutego 2020 - MSiG nr 41/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Leszka Mazura, nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzący działalności gospodarczej, zam.: (informacja ukryta), 37-450 Stalowa Wola, sygn. akt V GUp 43/19. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać...

27 lutego 2020 - MSiG nr 40/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika: JAROMA S.A. w Jarocinie, KRS 0000067255 , sygn. akt V GUp 43/19 " oprócz of" syndyk masy upadłości złożył dnia 2 stycznia 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może...

21 lutego 2020 - MSiG nr 36/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na mocy postanowienia wydanego w dniu 10 lutego 2020 roku w sprawie oznaczonej sygnaturą akt V GUp 43/19, postanowił: umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego Krzysztofa Fryze powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 1...

24 stycznia 2020 - MSiG nr 16/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Mikołajka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Świebodzinie przy (informacja ukryta), 66-200 Świebodzin, numer PESEL (informacja ukryta) , zawiadamia, że w dniu 19.11.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w...

21 stycznia 2020 - MSiG nr 13/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA FARG & JETNG S.A. W UPADŁOŚCI WRAZ Z DECYZJAMI ŚRODOWISKOWYMI - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI FARG & JETNG S.A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE- -KOŹLU [NIP 5251569622 , KRS 0000363760 ] Syndyk masy upadłości FARG & JETNG S.A. w upadłości ustanowiony w postępowaniu...

10 stycznia 2020 - MSiG nr 6/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 19 grudnia 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Andrzeja Iwańskiego, PESEL (informacja ukryta) , ogłasza o sporządzeniu listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy...

29 listopada 2019 - MSiG nr 231/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 września 2019 r. umorzył postępowanie upadłościowe Wandy Ćwiklińskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp...

29 listopada 2019 - MSiG nr 231/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz masy upadłości Ewy Sasin, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 43/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk Dąbka 21 (sekretariat pok. 522) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym...

26 listopada 2019 - MSiG nr 228/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Reginy Mikołajczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 43/19, syndyk w dniu 8.11.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w...

22 listopada 2019 - MSiG nr 226/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika: JAROMA S.A. w Jarocinie, KRS 0000067255 , sygn. akt V GUp 43/19 "oprócz of", syndyk masy upadłości złożył dnia 25 października 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział...

14 listopada 2019 - MSiG nr 220/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym dłużnika - Farg & Jetng S.A. w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363760 , Syndyk ww. dłużnika sporządził i w dniu 7 listopada 2019 r. przekazał do akt sprawy upadłościowej Listę wierzytelności. Mając na względzie powyższe, syndyk...

31 października 2019 - MSiG nr 212/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA FARG \& JETNG S.A. W UPADŁOŚCI WRAZ Z DECYZJAMI ŚRODOWISKOWYMI - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI FARG \& JETNG S.A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU (NIP: 5251569622 , KRS: 0000363760) Syndyk masy upadłości FARG \& JETNG S.A. w upadłości zaprasza do składania ofert...

8 października 2019 - MSiG nr 195/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI FARG & JETNG S.A. Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU (KRS 0000363760 , NIP 5251569622 ) Zawiadamia się, iż do akt postępowania upadłościowego Farg & Jetng spółka akcyjna w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,...