Sygnatura akt / sprawy: V GUp 47/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 37 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

26 października 2020 - MSiG nr 209/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz masy upadłości Wiolety Smyk, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 47/19, zawiadamia, iż została sporządzona pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy (informacja ukryta) (czytelnia) i w terminie...

16 października 2020 - MSiG nr 203/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 października 2020 r. dokonał zmiany sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Stanisława Tuchorskiego, pod sygn. akt V GUp 47/19, z Asesora sądowego Barbary Trokowskiej-Stempnik na Sędziego Stellę...

18 września 2020 - MSiG nr 183/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Niniejszym zawiadamia się, że w dniu 20 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Kielcach w sprawie o sygn. akt V GUp 47/19, postanowił: 1. umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego Mariana Zaparta powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 11 lutego 2019 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w...

18 sierpnia 2020 - MSiG nr 160/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r., sygn. akt V GUp 47/19, zmienił pkt 3 postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wydanego w sprawie V GU 123/19 z dnia 3 września 2019 r. o ogłoszeniu upadłości Jerzego Kowalskiego w ten sposób, iż wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny...

17 lipca 2020 - MSiG nr 138/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Przybył, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Solnikach, adres: Solniki 15/2, 67-120 Kożuchów (sygnatura akt V GUp 47/19), zawiadamia, że w dniu 7.02.2020 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu...

16 czerwca 2020 - MSiG nr 115/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Zarządzeniem z dnia 8 czerwca 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Zielezińskiego (numer PESEL (informacja ukryta) ) ogłasza o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy wraz z informacją, iż plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta), oraz poucza o treści art. 349 Prawa upadłościowego - to jest o...

29 maja 2020 - MSiG nr 104/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-4 w postępowaniu upadłościowym Urszuli Dąbrówki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 47/19/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 22), po uprzednim uzgodnieniu...

22 maja 2020 - MSiG nr 99/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sygn. akt V GUp 47/19. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bernadety Rosolak, postanowił zmienić postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, z dnia 14 maja 2019 r.,...

11 maja 2020 - MSiG nr 90/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Urszuli Dąbrówki, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 47/19, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2020 r. został zmieniony Sędzia komisarz w ten sposób, że w miejsce Sędziego Dominiki Lisieckiej wyznaczono Asesora Pawła...

30 marca 2020 - MSiG nr 62/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Kowalskiego (V GUp 47/19 "of"), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności upadłego, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Gospodarczego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć...

10 marca 2020 - MSiG nr 48/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 47/19 of, postanowił: I. Ustalić plan spłat wierzycieli upadłej Sabiny Lemieszko w ten sposób, że zobowiązać upadłą do spłat uznanych na liście wierzytelności i niezaspokojonych w toku postępowania...

28 lutego 2020 - MSiG nr 41/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz masy upadłości Wiolety Smyk, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 47/19, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy (informacja ukryta) (pok. 522) i w terminie 2 tygodni od dnia...

17 stycznia 2020 - MSiG nr 11/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisława Tuchorskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 47/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności Stanisława Tuchorskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą zainteresowani mogą przeglądać w...

27 grudnia 2019 - MSiG nr 249/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego zostało sporządzone w dniu 18 grudnia 2019 r. i złożone do akt sprawy pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Roberta Mularza, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego pod adresem: 37-200 Przeworsk, (informacja ukryta), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

29 listopada 2019 - MSiG nr 231/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisława Tuchorskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 47/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności Stanisława Tuchorskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie...

15 listopada 2019 - MSiG nr 221/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Karoliny Wolskiej (sygn. akt V GUp 47/19), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi przez syndyka w dniu 7 października 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu...

8 listopada 2019 - MSiG nr 217/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Poprawy, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 47/19 "of", syndyk masy upadłości złożył dnia 29 października 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w...

4 listopada 2019 - MSiG nr 213/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 47/19 of dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Sabiny Lemieszko, zam.: 49-312 Dobrzyń 1, identyfikującej się numerem PESEL (informacja ukryta) , syndyk w dniu 25 października 2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w...

22 października 2019 - MSiG nr 205/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Iwony Jarczewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 47/19, Syndyk w dniu 26.09.2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w...

30 września 2019 - MSiG nr 189/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 21 września 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Zielezińskiego (numer PESEL (informacja ukryta) ) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w...