Sygnatura akt / sprawy: V GUp 5/13

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 104 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 6:

22 grudnia 2017 - MSiG nr 248/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym PKS Tomaszów Lubelski Spółki z o.o. w Dzierążni w upadłości likwidacyjnej, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności dotyczącej kategorii III, IV i V, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zamościu, V Wydział Gospodarczy przy ul. Wyszyńskiego 11. Od powyższej listy wierzytelności...

7 lipca 2017 - MSiG nr 130/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21.06.2017 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego EKO-REMBUD-ZREMB Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp...

28 kwietnia 2017 - MSiG nr 83/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem Sądu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GUp 5/13 stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Marii Ulaszek, obejmującego likwidację majątku dłużniczki. Umorzyć w całości zobowiązania upadłego Marii Ulaszek, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. W...

9 marca 2017 - MSiG nr 48/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, na posiedzeniu jawnym w dniu 17.02.2017 r., sygn. akt V GUp 5/13, postanowił stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Fabryki Maszyn "Tarnów" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w...

7 marca 2017 - MSiG nr 46/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 95-96) w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ELPRO" Rogulscy spółki jawnej w Drzewicy - sygn. akt V GUp 5/13/Ap-4. Można ją przeglądać w sekretariacie Sądu -...

3 marca 2017 - MSiG nr 44/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego EKO-REMBUD-ZREMB Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 5/13, ogłasza, iż został sporządzony i przekazany ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości EKO-REMBUD-ZREMB Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w upadłości likwidacyjnej. Plan może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu...

20 lutego 2017 - MSiG nr 35/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 stycznia 2017 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego ADPOL S.A. w Toruniu, sygn. akt V GUp...

16 lutego 2017 - MSiG nr 33/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym ADPOL S.A., sygn. akt V GUp 5/13, postanowieniem z dnia 19.12.2016 r. dokonał zmiany sędziego komisarza z SSR Leszka Jackiewicza na SSR Stellę...

6 lutego 2017 - MSiG nr 25/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 97 i 98) w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ELPRO" Rogulscy spółki jawnej w Drzewicy - sygn. akt V GUp 5/13/Ap-5. Można ją przeglądać w sekretariacie Sądu -...

1 lutego 2017 - MSiG nr 22/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, OLTECH Grupa SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku obejmującą likwidację jego majątku, KRS 0000283540 , sygn. akt VGUp 5/13. Sąd Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, informuje, że w postępowaniu upadłościowym OLTECH Grupa SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku w...

7 grudnia 2016 - MSiG nr 236/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29.11.2016 r., sygn. akt V GUp 5/13, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego upadłego Jacka Kamola, który prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMPOL Jacek Kamola z siedzibą w Legnicy oraz umorzył w całości zobowiązania upadłego Jacka Kamoli...

21 listopada 2016 - MSiG nr 224/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Fabryki Maszyn TARNÓW Sp. z o.o. w Tarnowie (sygn. akt V GUp 5/13) złożył oddzielny plan podziału dotyczący środków uzyskanych ze sprzedaży samochodu marki Opel Combo, na którym ustanowiony był zastaw skarbowy, który przeglądać można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnowie, ul...

17 października 2016 - MSiG nr 201/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Eko-Rembud-Zremb Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wlkp. w upadłości likwidacyjnej ogłasza, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi III uzupełniająca lista wierzytelności, którą może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. każdy zainteresowany, a wierzyciel może w...

28 września 2016 - MSiG nr 188/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Stanisława Klimka, w upadłości likwidacyjnej, w Szczawniku, sygn. akt V GUp 5/13, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydziału V Sądu Gospodarczego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1A, pokój 1-11, tel...

28 września 2016 - MSiG nr 188/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Stanisława Klimka, w upadłości likwidacyjnej, w Szczawniku, sygn. akt V GUp 5/13, zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, Wydziału V Sądu Gospodarczego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1A, pokój 1-11, tel...

14 września 2016 - MSiG nr 178/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, w sprawie o sygn. akt V GUp 5/13, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2016 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego - obejmującego likwidację majątku upadłego - Głubczyckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego "BUDOMEX" Sp. z o.o. w...

24 czerwca 2016 - MSiG nr 121/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Głubczyckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego "BUDOMEX" Sp. z o.o. w Głubczycach, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt V GUp 5/13), ogłasza, że 4 lutego 2016 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący kategorii II, który można przeglądać w sekretariacie Sądu...

24 czerwca 2016 - MSiG nr 121/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym upadłego Jacka Kamoli w Legnicy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PW KAMPOL Jacek Kamola, sygn. akt V GUp 5/13, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości oraz jego złożeniu Sędziemu komisarzowi. Plan ten można przeglądać w...

9 czerwca 2016 - MSiG nr 110/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym dłużnika Wojtyła Beata prowadząca Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Sprzedaż Hurtowa, z siedzibą w Prokopów 1A, 63-300 Pleszew, NIP 621-147-02-20, postanowieniem z dnia 19.05.2016 r. umorzono postępowanie upadłościowe, sygn. akt V GUp...

24 maja 2016 - MSiG nr 99/2016 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy - Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 93 i 91) w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ELPRO" Rogulscy spółki jawnej w Drzewicy - sygn. akt V GUp 5/13/Ap-3. Można ją przeglądać w sekretariacie Sądu -...