Sygnatura akt / sprawy: V GUp 576/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

25 listopada 2021 - MSiG nr 228/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Lidii Saneckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syn. akt V GUp 576/20, informuje, iż postanowienie z dnia 30.03.2021 r. o umorzeniu postępowania upadłościowego jest...

17 czerwca 2021 - MSiG nr 115/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 30.03.2021 r., sygn. akt V GUp 576/20, umorzył postępowanie upadłościowe w stosunku do Lidii Saneckiej, zam.: Boguchwała, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

28 grudnia 2020 - MSiG nr 252/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 30.11.2020 r., sygn. akt V GU 419/20 of, na skutek wniosku złożonego dn 2.07.2020 r. ogłosił upadłość Lidii Saneckiej, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Boguchwale, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w...