Sygnatura akt / sprawy: V GUp 73/17

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 20 pasujących ogłoszeń:

13 listopada 2018 - MSiG nr 219/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Doroty Rutkowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza w postępowaniu o sygnaturze akt V GUp 73/17 przetarg, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, na sprzedaż: prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 29/2, o powierzchni 1.500 m 2 oraz budynku...

6 listopada 2018 - MSiG nr 215/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Sadłoń - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Szprotawie, (informacja ukryta), 67-300 Szprotawa, numer PESEL (informacja ukryta) (sygnatura akt V GUp 73/17), zawiadamia, że w dniu 20.06.2018 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą każdy zainteresowany może przeglądać w...

20 września 2018 - MSiG nr 183/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 3 września 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bogdana Pyzary (PESEL (informacja ukryta) ), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym...

20 czerwca 2018 - MSiG nr 118/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Józefa Sadłoń - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Szprotawie przy (informacja ukryta), 67-300 Szprotawa (sygnatura akt V GUp 73/17) zawiadamia, że w dniu 16.05.2018 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać...

20 czerwca 2018 - MSiG nr 118/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Sadłoń - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Szprotawie, (informacja ukryta), 67-300 Szprotawa, numer PESEL (informacja ukryta) (sygnatura akt V GUp 73/17), zawiadamia, że w dniu 16.05.2018 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 którą każdy zainteresowany może przeglądać w...

13 czerwca 2018 - MSiG nr 113/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Doroty Rutkowskiej (PESEL (informacja ukryta) ) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 73/17, syndyk sporządził pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy (informacja ukryta). Każdy wierzyciel w terminie...

4 maja 2018 - MSiG nr 86/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Józefa Sadłoń - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Szprotawie przy (informacja ukryta), 67-300 Szprotawa (sygnatura akt V GUp 73/17), zawiadamia, że w dniu 17.04.2018 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu...

4 maja 2018 - MSiG nr 86/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Sadłoń - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Szprotawie, (informacja ukryta), 67-300 Szprotawa, numer PESEL (informacja ukryta) , sygnatura akt V GUp 73/17, zawiadamia, że w dniu 17.04.2018 r. syndyk złożył listę wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu...

18 kwietnia 2018 - MSiG nr 76/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Sadłoń - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Szprotawie, przy (informacja ukryta), 67-300 Szprotawa (sygnatura akt V GUp 73/17), toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12,...

22 lutego 2018 - MSiG nr 38/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużnika Kamili Migalskiej, PESEL (informacja ukryta) , sygnatura akt V GUp 73/17/of, przekazał dnia 6 lutego 2018 roku Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział...

23 stycznia 2018 - MSiG nr 16/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Doroty Rutkowskiej (PESEL (informacja ukryta) ), w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 73/17, syndyk sporządził listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy (informacja ukryta). Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty...

16 stycznia 2018 - MSiG nr 11/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Romualda Mencel - sygn. akt V GUp 73/17 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel...

12 grudnia 2017 - MSiG nr 240/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 20 listopada 2017 r. złożona przez syndyka masy upadłości Andrzeja Sałka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL (informacja ukryta) ), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 73/17). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul...

11 grudnia 2017 - MSiG nr 239/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie V GU 107/17 ogłosił upadłość Anny Sadłoń - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Polkowiczkach, Polkowiczki 12, 67-300 Szprotawa, numer PESEL (informacja ukryta) . Na Sędziego komisarza wyznaczono...

16 listopada 2017 - MSiG nr 222/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Kulawskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 73/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr...

3 listopada 2017 - MSiG nr 213/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Ponikowskiego w upadłości jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL: (informacja ukryta) (sygnatura akt V GUp 73/17 of), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe, że syndyk ukończył opis i oszacowanie objętą masą upadłości nieruchomość mieszkaniową w obrębie...

28 września 2017 - MSiG nr 188/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowieniem z dnia 18 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy w Kaliszu, w sprawie o sygnaturze akt V GUp 73/17 "of" (V GU 112/17) ogłosił upadłość dłużniczki Kamili Migalskiej, PESEL: (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w...

13 lipca 2017 - MSiG nr 134/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 62/17 of ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Jacka Ponikowskiego, zam. w m. Dziekaństwo (46-064), PESEL: (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego...

23 maja 2017 - MSiG nr 98/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2017 roku ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Sałka, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: 25-116 Kielce, (informacja ukryta); określił, że upadły Andrzej Sałek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w...

5 kwietnia 2017 - MSiG nr 67/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 16.03.2017 r., sygn. akt V GU 82/17, ogłosił upadłość w stosunku do Stanisławy Kulawskiej, zam.: Rzeszów, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawadę oraz Syndyka...