Sygnatura akt / sprawy: V GUp 75/17

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 25 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:

28 lipca 2020 - MSiG nr 145/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20.07.2020 r. (sygn. akt V GUp 75/17), na podstawie art. 395 § 2 k.p.c. w związku z art. 229 Prawa upadłościowego uchylił w całości postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i...

30 czerwca 2020 - MSiG nr 125/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20.05.2020 r. umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec TK FINANSE Spółki z o.o. w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, prowadzone pod sygn. akt V GUp...

5 marca 2020 - MSiG nr 45/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ireny Rajca (sygn. akt V GUp 75/17), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Mielcu, zawiadamia, o złożeniu przez syndyka, ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie dwóch...

18 września 2019 - MSiG nr 181/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Ireny Rajca, zam. w Mielcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 75/17), przekazał I uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) - każdy zainteresowany, natomiast każdy...

15 lipca 2019 - MSiG nr 135/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec TK FINANSE spółka sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, pod sygn. akt V GUp 75/17, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych...

14 stycznia 2019 - MSiG nr 9/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec TK FINANSE spółka sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, pod sygn. akt V GUp 75/17 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i...

7 grudnia 2018 - MSiG nr 237/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz Sądu Rejonowego Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Majchrzaka Daniela, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Krośnie Odrzańskim, (informacja ukryta), 66-600 Krosno Odrzańskie, numer PESEL (informacja ukryta) , (sygnatura akt V GUp 75/17, w toczącym się w Sądzie...

3 lipca 2018 - MSiG nr 127/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 19 czerwca 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Artura Sałka (PESEL nr (informacja ukryta)) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w...

7 czerwca 2018 - MSiG nr 109/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Zarządzeniem z dnia 29 maja 2018 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Artura Sałka (PESEL nr (informacja ukryta)) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, (informacja ukryta). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i...

18 maja 2018 - MSiG nr 96/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sprawy Upadłościowe i Restrukturyzacyjne, Daniela Majchrzaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Krośnie Odrzańskim, (informacja ukryta), 66-600 Krosno Odrzańskie, numer PESEL (informacja ukryta) , zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie udziału upadłego w...

9 maja 2018 - MSiG nr 89/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt Gup 75/17 postanowił w pkt 1 umorzyć powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, to jest przed 5 maja 2017 roku, zobowiązania upadłego Rafała Wiatraka (PESEL (informacja ukryta) ) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

2 maja 2018 - MSiG nr 85/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec TK FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu pod sygn. akt V GUp 75/17 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym, Sekcja...

30 kwietnia 2018 - MSiG nr 84/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Piotrowskiej - sygn. akt V GUp 75/17 - zawiadamia, że wobec zmiany wierzyciela została sporządzona przez syndyka masy upadłości aktualizacja listy wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się...

27 kwietnia 2018 - MSiG nr 83/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sprawy Upadłościowe i Restrukturyzacyjne, Majchrzaka Daniela, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krośnie Odrzańskim, (informacja ukryta), 66-600 Krosno Odrzańskie, numer PESEL (informacja ukryta) , zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym...

26 marca 2018 - MSiG nr 60/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości dłużnika Joanny Komorowskiej, zamieszkałej w Ostrowie Wlkp., PESEL: (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 75/17/of, przekazał w dniu 9.03.2018 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul...

27 grudnia 2017 - MSiG nr 249/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2017 roku, wydanym w sprawie V GUp 75/17, umorzył postępowanie upadłościowe dłużnika Marka Jakubowskiego (PESEL (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego...

22 grudnia 2017 - MSiG nr 248/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 28 listopada 2017 r. złożone przez syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności Rafała Wiatraka (nr PESEL (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 75/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w...

20 grudnia 2017 - MSiG nr 246/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Ireny Rajca, zam. w Mielcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: V GUp 75/17) przekazał główną listę wierzytelności. Listę może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą w terminie dwóch...

12 grudnia 2017 - MSiG nr 240/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie V GU 114/17 ogłosił upadłość Daniela Majchrzaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Krośnie Odrzańskim przy (informacja ukryta), 66-600 Krosno Odrzańskie, numer PESEL (informacja ukryta) . Na...

28 listopada 2017 - MSiG nr 230/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Piotrowskiej - sygn. akt V GUp 75/17 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności oraz uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania...

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach