Sygnatura akt / sprawy: V GUp 86/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 12 pasujących ogłoszeń:

5 lipca 2021 - MSiG nr 127/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7.06.2021 r., sygn. akt V GU 42/21, na skutek wniosku złożonego dnia 22.02.2021 r., uzupełnionego w dniu 29.03.2021 r., ogłosił upadłość Jerzego Króla, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Jeleniej Górze przy (informacja ukryta), 58-560 Jelenia Góra, jako osoby fizycznej nieprowadzącej...

21 czerwca 2021 - MSiG nr 117/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r., sygn. akt V GU 64/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 7 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Mariusza Graszek, zamieszkałego w miejscowości Iława, (informacja ukryta), 14-200 Iława, numer PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej...

10 czerwca 2021 - MSiG nr 110/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 21 maja 2021 r., o sygn. akt V GU 80/21, ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Kaszubowskiego, zamieszkałego: 59-300 Lubin, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie...

2 czerwca 2021 - MSiG nr 105/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r., sygn. akt V GU 80/21, ogłosił upadłość Krzysztofa Kaszubowskiego, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: 59-300 Lubin, (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Łaskawiec (licencja...

18 maja 2021 - MSiG nr 94/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. została ogłoszona upadłość dłużnika Andrzeja Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Kaczmarek Firma Handlowa AGA w Przedborzu, (informacja ukryta), 97-570 Przedbórz, nr NIP 7721065275...

28 kwietnia 2021 - MSiG nr 81/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26.03.2021 r., w sprawie V GU 55/21, ogłosił upadłość Iwony Piątkowiak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy (informacja ukryta), 65-001 Zielona Góra, numer PESEL (informacja ukryta) . Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy...

15 kwietnia 2021 - MSiG nr 72/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.03.2021., o sygn. akt V GU 125/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Krystyny Stachowiak, zam.: 47-150 Leśnica, (informacja ukryta), identyfikującej się nr PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności...

2 kwietnia 2021 - MSiG nr 64/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 lutego 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 18/21 (nowa sygn. akt V GUp 86/21), ogłoszona została upadłość dłużnika Jarosława Klonowskiego (PESEL (informacja ukryta) , NIP 8790256777 , zamieszkałego przy (informacja ukryta) m. 3, 87-100 Toruń): 1. określa, że dłużnik jest osobą fizyczną...

30 marca 2021 - MSiG nr 61/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r., sygn. akt V GU 531/20: I. ogłosił upadłość Serwisu Opon Dębica Sp. z o.o. z s. w Dębicy, KRS 0000202741 , NIP 8721020758 , REGON 850407893 ; II. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Olejnika,...

25 marca 2021 - MSiG nr 58/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 marca 2021 r. (sygn. akt V GU 64/21) ogłosił upadłość dłużnika Adama Romańskiego, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Skarżysku Kamiennej (26-110), (informacja ukryta); określając, że upadły Adam Romański jest osobą fizyczną nieprowadzącą...

19 marca 2021 - MSiG nr 54/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2021 r., o sygn. akt V GU 102/21, ogłosił upadłość Tomasza Adama Chiżyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) . Sąd wyznaczył syndyka w osobie Piotra Kubery (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 796),...

18 marca 2021 - MSiG nr 53/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8.03.2021 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 63/21 "of", ogłosił upadłość dłużniczki Moniki Świgut, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, (informacja ukryta), w terminie...