Sygnatura akt / sprawy: V GUp 90/19

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 18 pasujących ogłoszeń:

3 kwietnia 2020 - MSiG nr 66/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marioli Jach, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt V GUp 90/19, postanowieniem z dnia 26 marca 2020 r. został zmieniony Sędzia Komisarz w ten sposób, że w miejsce Sędziego Dominiki Lisieckiej wyznaczono Sędziego Marię...

9 marca 2020 - MSiG nr 47/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Marioli Jach (PESEL (informacja ukryta) ), prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GUp 90/19), postanowieniem z dnia 25 lutego 2020 r. zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż udziału w wysokości 1/6 w nieruchomości gruntowej położonej w...

13 lutego 2020 - MSiG nr 30/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamili Kowalskiej, sygn. akt V GUp 90/19, zawiadamia, że zostały sporządzone przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności i uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od ukazania się...

6 lutego 2020 - MSiG nr 25/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Weroniki Żurek, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 90/19 "of", syndyk masy upadłości złożył dnia 23 stycznia 2020 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w...

28 listopada 2019 - MSiG nr 230/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. akt V GU 123/19: I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Radosława Pawlaka zamieszkałego w Elblągu, przy (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) ; II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym...

22 listopada 2019 - MSiG nr 226/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Górczyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL (informacja ukryta) ), sygn. akt V GUp 90/19, Syndyk w dniu 28.10.2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds...

19 listopada 2019 - MSiG nr 223/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Rozalii Pieczykolan, PESEL: (informacja ukryta) , zamieszkałej w Brzegu (sygn. akt V GUp 90/19 of), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że następujące aktywa nieruchome objęto masą upadłości, po czym ukończono ich...

19 listopada 2019 - MSiG nr 223/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 października 2019 r., w sprawie V GU 77/19, ogłosił upadłość Marii Bieńkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zielonej Górze przy (informacja ukryta), 65-100 Zielona Góra, numer PESEL (informacja ukryta) . Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego...

8 listopada 2019 - MSiG nr 217/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 października 2019 r. została ogłoszona upadłość Marioli Jach, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. przy (informacja ukryta), 95-080 Tuszyn, PESEL (informacja ukryta) , obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego...

3 października 2019 - MSiG nr 192/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Niniejszym zawiadamia się, że dnia 12 września 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 59/19, ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Izabeli Ograbek (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałej w Strzelcach Krajeńskich. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marty...

30 września 2019 - MSiG nr 189/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 września 2019 r., sygn. akt V GU 64/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Stanisława Zdybek zamieszkałego w miejscowości Lubin, (informacja ukryta), 59-300 Lubin, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą...

4 września 2019 - MSiG nr 171/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 130/19 postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2019 roku ogłosił upadłość Arkadiusza Górczyńskiego (PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego pod adresem: Wojtkowa Wieś 7, 06-456 Ojrzeń, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli...

3 września 2019 - MSiG nr 170/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23.08.2019 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 223/19"of", ogłosił upadłość dłużniczki Weroniki Żurek, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od...

29 lipca 2019 - MSiG nr 145/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24.06.19 r., w sprawie V GUp 90/19, ogłoszona została upadłość dłużniczki Kamili Kowalskiej, zamieszkałej pod adresem: (informacja ukryta), 87-300 Brodnica, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego...

8 lipca 2019 - MSiG nr 130/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 191/19 of, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Rozalii Pieczykolan, PESEL: (informacja ukryta) , zamieszkałego w Brzegu, wyznaczając Sędziego...

12 czerwca 2019 - MSiG nr 113/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 maja 2019 r., w sprawie o sygn. akt V GUp 90/19, na podstawie art. 491 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone na wniosek nieprowadzącej działalności...

25 marca 2019 - MSiG nr 59/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt V GU 357/18, ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Gołąbek, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: 27-532 Gierczyce 16a, określając, że upadła Barbara Gołąbek jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności...

1 marca 2019 - MSiG nr 43/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 100/19 ogłosił upadłość Stanisława Obara, zam.: Kaczaki, nr PESEL: (informacja ukryta) , jednocześnie określając, że Stanisław Obara jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z...