Sygnatura akt / sprawy: XII GU 1212/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

23 lutego 2021 - MSiG nr 36/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XII GU 1212/20 z wniosku dłużnika: Tamary Meredyk o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. ogłosić upadłość Tamary Meredyk, PESEL (informacja ukryta) , NIP 6471477259 , zamieszkałej w Rybniku...