Sygnatura akt / sprawy: XII GUp 478/21

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

10 czerwca 2021 - MSiG nr 110/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., sygn. akt XII GU 1206/20: 1. Ogłosił upadłość Joanny Jaśków, PESEL (informacja ukryta) , NIP 9690032292 , zamieszkałej w Knurowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 491 1 ust. 1 Prawa upadłościowego (w...