Sygnatura akt / sprawy: XII GUp 50/17

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 11 pasujących ogłoszeń:

13 czerwca 2018 - MSiG nr 113/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Bernardy Ciećwierz, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Opolskiej 8/34, dla którego Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1J/00024435/2, szczegółowo opisanego w operacie...

21 maja 2018 - MSiG nr 97/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem sędziemu komisarzowi w dniu 9 kwietnia 2018 r. uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Izabeli Włodarskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, sygn. akt XII GUp 50/17, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego...

28 marca 2018 - MSiG nr 62/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 50/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bernardy Ciećwierz syndyk przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W...

14 lutego 2018 - MSiG nr 32/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk Masy Upadłości Bernardy Ciećwierz zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Opolskiej 8/34, dla którego Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GL1J/00024435/2, szczegółowo opisanego w operacie...

7 grudnia 2017 - MSiG nr 237/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Bernardy Ciećwierz, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Opolskiej 8/34, dla którego Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1J/00024435/2, szczegółowo opisanego w operacie...

24 listopada 2017 - MSiG nr 228/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem sędziemu komisarzowi w dniu 14 września 2017 r. listy wierzytelności i uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Izabeli Włodarskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności - sygn. akt XII GUp 50/17 - sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi...

13 września 2017 - MSiG nr 177/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Syndyk masy upadłości Bernardy Ciećwierz zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Opolskiej 8/34, dla którego Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1J/00024435/2, szczegółowo opisanego w operacie...

13 września 2017 - MSiG nr 177/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 50/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bernardy Ciećwierz, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 13 lipca 2017 r. listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII...

14 czerwca 2017 - MSiG nr 114/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bernardy Ciećwierz o numerze PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 50/17, pismem z dnia 29 maja 2017 r. przedłożył do akt sprawy opis i...

25 kwietnia 2017 - MSiG nr 80/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Izabeli Włodarskiej, zamieszkałej przy (informacja ukryta), 71-440 Szczecin, PESEL (informacja ukryta) , i zarejestrowano pod sygn. akt: XII GUp 50/17. Wyznaczono...

23 marca 2017 - MSiG nr 58/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 319/16 postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Bernardy Ciećwierz o numerze PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny...