Sygnatura akt / sprawy: XII Ns-Rej. KRS 8631/19/566

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

9 października 2019 - MSiG nr 196/2019 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu z urzędu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego spółki Agro Freya spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Libiążu, nr KRS 0000468235 , ul. Działkowa 2, 39-590 Libiąż, REGON 122919556 , NIP 6282260346 . Wzywa...