Sygnatura akt / sprawy: XIV GRp 1/17

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

13 czerwca 2018 - MSiG nr 113/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sygn. akt XIV GRp 1/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Grzegorza Miszczychy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BETOBAU Grzegorz Miszczycha w Rąbieniu postanowieniem wydanym w dniu 10.04.2018 r. na zgromadzeniu wierzycieli zatwierdziła spis wierzytelności...

13 czerwca 2018 - MSiG nr 113/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sygn. akt XIV GRp 1/17 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XIV GRp 1/17 zostało umorzone przyspieszone postępowanie układowe wobec Grzegorza Miszczychy prowadzącego działalność...

27 lutego 2018 - MSiG nr 41/2018 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Grzegorza Miszczychy, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BETOBAU Grzegorz Miszczycha w Rąbieniu, numer NIP 9820009393 , numer REGON 100515787 , został sporządzony i złożony w dniu 28.02.2017 r. spis wierzytelności, zaś w dniu 1.12.2017 r. - uzupełniający spis...

21 lutego 2017 - MSiG nr 36/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lutego 2017 roku otworzył przyśpieszone postępowanie układowe wobec Grzegorza Miszczychy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BETOBAU Grzegorz Miszczycha w Rąbieniu, numer NIP 9820009393 , numer REGON 100515787 , uznając że...