Sygnatura akt / sprawy: XIX GU 1048/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

13 października 2021 - MSiG nr 199/2021 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 r., sygn. akt XIX GU 1048/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika DOROTY GÓRCZYŃSKIEJ (obecnie ŻURAWSKIEJ) (PESEL (informacja ukryta) ), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ustanowiono Sędziego...