Sygnatura akt / sprawy: XIX GU 1614/20

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

20 listopada 2020 - MSiG nr 227/2020 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 r., sygn. akt XIX GU 1614/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość Katarzyny Giers, zamieszkałej w Kałęczynie, PESEL (informacja ukryta) ; 2. określić, że upadła Katarzyna Giers jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wskazać, że postępowanie...

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.